Gaum logo

0 – 49 %

Na podstawie Twoich odpowiedzi można stwierdzić, że w Twojej organizacji istnieją zarówno obszary, które warto rozwijać jak i dziedziny wymagające pilnych działań. Poniżej wskazania rozwojowe. Aby doprecyzować najpilniejsze potrzeby, skontaktuj się z naszym Konsultantem.

I. Zarządzanie (strategiczne i operacyjne):

 • warsztaty strategiczne
 • badania rynku
 • konsultacje

II. Organizacja i struktura (zasoby i procesy):

 • zarządzanie zmianą w organizacji
 • audyt organizacyjny
 • benchmarking

III. Sprzedaż:

 • zaprojektowanie procedur sprzedaży
 • badanie kompetencji pracowników
 • szkolenia z podstawowych zadań sprzedaży

IV. Marketing:

 • zaprojektowanie strategii marketingowej

V. Motywacja:

 • zaprojektowanie zintegrowanej polityki personalnej
 • szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

50 – 79 %

Na podstawie Twoich odpowiedzi można stwierdzić, że żaden z badanych obszarów nie wymaga pilnej interwencji. Można jednak łatwo zidentyfikować możliwości doskonalenia. Z analizy potrzeb wynika kilka propozycji rozwoju kompetencji w firmie. Poniżej wskazania. Aby doprecyzować najpilniejsze potrzeby, skontaktuj się z naszym Konsultantem.

I. Zarządzanie (strategiczne i operacyjne):

 • działania związane z przeglądem celów, wykorzystania zasobów, identyfikacji przeszkód utrudniających realizację strategii
 • szkolenia odświeżające świadomość celów strategicznych
 • przegląd wykonanych projektów związanych z realizacją strategii
 • szkolenia dedykowane rozwiązywaniu problemów w procesach
 • warsztaty projektowe dedykowane funkcjonowaniu organizacji

II. Organizacja i struktura (zasoby i procesy):

 • audyt kultury organizacyjnej
 • analiza zakresu obowiązków i modelu kompetencji
 • przegląd stosowanych w firmie standardów zarządzania
 • badania opinii pracowników
 • badania 180/360 stopni
 • szkolenia menedżerskie dedykowane wypełnianiu konkretnej funkcji kierowniczej
 • warsztaty dedykowane rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

III. Sprzedaż:

 • analiza efektywności procesu sprzedaży
 • przegląd kompetencji sprzedażowych pracowników
 • szkolenia z procedur sprzedaży
 • warsztaty dedykowane rozwiązywaniu różnych sytuacji z klientami
 • szkolenia z zaawansowanych technik sprzedażowych i negocjacyjnych

IV. Marketing:

 • audyt realizacji działań marketingowych
 • szkolenia z najnowszych trendów i metod budowania marki firmy
 • warsztaty dedykowane rozwijaniu działań marketingowych

V. Motywacja:

 • badania motywacji pracowników
 •  przegląd skuteczności systemu motywacyjnego
 • szkolenia z zakresu zarządzania motywacją
 • działania związane z budowaniem identyfikacji z marką i organizacją
 • warsztaty dedykowane eliminowaniu barier motywacyjnych
 • szkolenia połączone z działaniami angażującymi pracowników

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

80 – 89% maksymalnych wyników

Wygląda na to, że pracujesz w bardzo dobrze zarządzanym miejscu pracy. Ludzie w takim środowisku są kluczowym czynnikiem sukcesu i zwykle dobrze wiedzą co robić, aby osiągnąć cele zawodowe. Może jednak są pewne potrzeby związane z doskonaleniem, ułatwieniem albo uporządkowaniem wiedzy i umiejętności, których nie wykrył test? Zastanów się czy wyniki testu pozwalają wyciągnąć wnioski na temat luk kompetencyjnych w poszczególnych obszarach. Być może nawet wysokie wyniki na wykresie nie zaspakajają Twoich ambicji doskonalenia organizacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia jak dalej rozwijać pracowników, zapraszamy do kontaktu.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

90 – 100% maksymalnych wyników

Nie masz właściwie potrzeb szkoleniowych, możesz zapraszać inne firmy na pokazowe wycieczki jak może wyglądać wzorowe miejsce pracy ;-) . Jak widać na wykresie wszystkie pięć badanych obszarów rozwoju organizacji są w dobrej kondycji. Z drugiej strony nie ma firm bez potrzeb szkoleniowych, są tylko niezbyt dokładne narzędzia badania potrzeb. Zachęcamy do opracowania bardziej szczegółowych pytań dotyczących konkretnych kompetencji. Zapraszamy do współpracy, mamy kilkanaście lat doświadczenia w poszukiwaniu inspiracji do rozwoju i projektowania szkoleń.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Zobacz dla kogo pracowaliśmy