Gaum logo

StartUP

„Jeśli chcesz gdzieś dojść szybko, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”

Robert Kiyosaki

Założę się, że nigdy nie przypuszczałeś, że Twój sukces zależy od umiejętności ponoszenia porażek…

Zaliczaj porażki szybciej i więcej. Tajemnicą sukcesu jest umiejętność wyciągania wniosków i szybkiego podejmowania Mission Start Up Business Launch Team Success kolejnych iteracji na podstawie zgromadzonych danych ilościowych i jakościowych. Najpierw musisz zbudować coś, co spodoba się Klientom. Potem musisz zaangażować ludzi, aby znaleźli Twój produkt i zaczęli z Niego korzystać. Dogłębna znajomość gromadzonych informacji i zastosowanych wskaźników jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć te cele na dużą skalę. Oczywiście celem każdego przedsiębiorcy jest podążać najkrótszą drogą do sukcesu, niestety bardzo rzadko wiadomo, którędy ta ścieżka biegnie. I tu pojawia się Nasza rola. Uruchomiliśmy skutecznie kilkadziesiąt StartUP’ów. Pracujemy w oparciu o autorską metodę StartUP Development® wypracowaną przez wieloletnią praktykę biznesową. Wspieramy również Nasze działania o narzędzia analityczne metody Lean StartUp.

Nie sprzedawaj tego, co produkujesz, ale produkuj to, co możesz sprzedać„. Oznacza to, że najpierw musisz ustalić, czego Klienci potrzebują i na co zechcą wydać pieniądze.


Wykorzystanie metody StartUP Development® pozwala sformalizować czynione postępy i zidentyfikować najbardziej Pętla budowa→pomiary→przyswajanieryzykowne elementy dla Twojego modelu biznesowego, a następnie  szybko wyciągać wnioski i odpowiednio modyfikować działania. Z kolei metoda Lean StartUP pomaga mierzyć osiągane wyniki i zadawać najważniejsze pytania, a także jak najszybciej znajdować na nie odpowiedzi. Jedną z koncepcji spajających obie metody jest „Pętla:  budowa→pomiary→przyswajanie”(rysunek obok). To właśnie to narzędzie definiuje charakter wszystkich prac, od kształtowania wizji, biznes planu, przez znajdowanie kanałów dystrybucji, aż po formułowanie strategii marketingowej. Całość to swego rodzaju pulpit kontrolny, znajdujący zastosowanie na wszystkich etapach rozwoju przedsiębiorstwa.

Swego rodzaju paradoksem startowym jest fakt, że przedsiębiorcy są mistrzami okłamywania samych siebie. Zupełnie niewykluczone, że umiejętność „upiększania rzeczywistości” jest warunkiem koniecznym do odnoszenia przez nich sukcesów. Twoje zadanie polega przecież na tym, aby przekonać Klientów, że coś jest prawdą, nie mając dobrych, niepodważalnych dowodów. Potrzebujesz ludzi, którzy uwierzą Ci i rzucą się za Tobą na głęboką wodę. Powinieneś się okłamywać, ale nie do tego stopnia, aby zagrażało to Twojej działalności. Stąd pojawia się potrzeba myślenia analitycznego. Zgodnie z filozofią Lean polega na zadawaniu właściwych pytań oraz na koncentrowaniu się na kluczowych wskaźnikach, które pozwolą osiągnąć pożądany wynik. StartUp odnosi sukcesy wtedy, gdy staje się rentowną i powtarzalną działalnością zdolną generować zysk dla założycieli i inwestorów.


Ujmując rzecz najprościej: możemy i chcemy pokazać Ci, jak dzięki Naszej wiedzy i doświadczeniu możesz szybciej zbudować lepszy StartUP.


Oferujemy współpracę w zakresie:

Kreatywne pomysły – Alternatywne możliwości i rozwiązania – Biznes Plan – Pełna analiza rynku i konkurencji – Strategie i plany marketingowe – Strategia cen – Strategia sprzedaży – Reklama – Tworzenie materiałów promocyjnych – Prezentacje – Wystąpienia publiczne – Kampanie medialne –  Pozyskiwanie funduszy unijnych – Nowoczesne technologie – Coaching – Sklepy internetowe – Strony internetowe – Optymalizacja logistyki – Organizacja dystrybucji – SEO – SEM – Adwords – Content marketing – Systemy bookingowe – Ankietowanie konsumentów – Rekrutacja pracowników – Systemy motywacyjne – Umowy prawne


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Nami. Napisz kilka słów o swoim projekcie i zamów wycenę wsparcia. Zapraszamy do współpracy.    608 414 802
    Zobacz dla kogo pracowaliśmy