Gaum logo

Projekt EU dla województwa warmińsko-mazurskiego


[collapsibles class=”yourcustomclass”]

NABÓR OTWARTY!

[collapse title=”1. Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem – Iława i Olsztyn”]

1. CERTYFIKOWANY KURS ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – IŁAWA i OLSZTYN

Zapraszamy do udziału w Certyfikowanym Kursie Zarządzania Ryzykiem, na który nabór rusza 19 listopada 2019.

Kurs ma dwie edycje:

Edycja 1 –  Iława (14-16 luty 2020)

Edycja 2 – Olsztyn (25-27 stycznia 2020)

 

Co zyskujesz?

Kurs Zarządzania Ryzykiem pozwoli Ci rozwinąć umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem metodą projektową, zgodnie z PRINCE2 i MSP. To 24 godziny (weekendowy zjazd) zajęć warsztatowo-wykładowych, podczas których poznasz tajniki zarządzania ryzykiem i spokojnie przygotujesz się do egzaminu.

Kurs kończy się 2-godzinnym egzaminem w formie testu, po zdaniu którego otrzymasz certyfikat Management Of Risk (M_O_R®) Foundation, rozpoznawalny na całym świecie.

Koszt kursu to: 1500 zł, jednak w związku z dofinansowaniem unijnym uczestnik płaci tylko 10% tej kwoty tj. 150 zł

 

Czego się nauczysz?

Dzięki udziale w Kursie Zarządzania Ryzykiem:

 • Poznasz nowe spojrzenie na ryzyko.
 • Nauczysz się postępować z ryzykiem wg sprawdzonych wzorców.
 • Znacząco zwiększysz swoje szanse na skuteczną realizację złożonych przedsięwzięć.
 • Podniesiesz efektywność działań związanych z awariami i ich obsługą.
 • Odkryjesz sprawdzone metodyki dot. zarządzania ryzykiem.

Dla kogo?

Tematycznie kurs dedykowany jest osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy o zarządzaniu ryzykiem dla praktyków zarządzania projektami, programami oraz usługami IT.

Od strony formalnej projekt skierowany jest do osób dorosłych (18 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową).

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą (również te, które zawiesiły tą działalność).

 

Jak się zapisać?

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl. do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 19-24 listopada 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 26 listopada – 1 grudnia 2019 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacji w terminie 3-8 grudnia 2019 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacji w terminie 10-15 grudnia 2019 roku
 • dla piątej rundy rekrutacji w terminie 17-22 grudnia 2019 roku
 • dla szóstej rundy rekrutacji w terminie 24-29 grudnia 2019 roku
 • dla siódmej rundy rekrutacji w terminie 31.12.2019-05.01.2020 roku
 • dla ósmej rundy rekrutacyjnej w terminie 7-12 stycznia 2020 roku
 • dla dziewiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 14-19 stycznia 2020 roku
 • dla dziesiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 21-26 stycznia 2020 roku dla edycji iławskiej, oraz 21-22 stycznia 2020 roku dla edycji olsztyńskiej
 •  dla jedenastej rundy rekrutacyjnej w terminie 28 stycznia -2 luty 2020 tylko dla edycji iławskiej
 • dla dwunastej rundy rekrutacyjnej w terminie 4-9 lutego 2020, tylko dla edycji iławskiej

Rekrutacja na Kurs Zarzadzania Ryzkiem w Olsztynie zakończyła się 22.01.2020 roku.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Karolina Pachucka – e-mail: k.pachucka@gaum.pl / telefon: 784 612 131. 

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Zarządzania Ryzykiem umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji.

FORMULARZ_RYZYKO_09_01_2020

REGULAMIN REKRUTACJI_RYZYKO_17_11_2019

Treści programowe:

 1. Podstawowe pojęcia M_o_R – Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem.
 • Co to jest ryzyko?
 • Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest ono takie ważne?
 • Idea zarządzania ryzykiem – zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej.
 • Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane?
 • Powiązanie M_o_R z innymi standardami.
 • Definicje podstawowych pojęć.
 1. Pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem)
 • Zgodność z celami.
 • Dopasowanie do kontekstu.
 • Zaangażowanie interesariuszy.
 • Jasne reguły.
 • Wsparcie w procesie podejmowania decyzji.
 • Ciągle doskonalenie.
 • Wspierająca kultura.
 • Wymierne efekty.
 1. Podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry)
 • Polityka zarządzania ryzykiem.
 • Opis procesu zarządzania ryzykiem.
 • Strategia zarządzania ryzykiem.
 • Rejestr ryzyka.
 • Rejestr zagadnień.
 • Plan rozwoju zarządzania ryzykiem.
 • Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem.
 • Plany reakcji na ryzyko.
 • Raporty dotyczące stanu ryzyka.
 1. Proces zarządzania ryzykiem – Idea procesu
 • Podstawowe bariery w jego realizacji.
 • Identyfikacja kontekstu. Identyfikacja ryzyka.
 • Ocena zagrożeń i okazji. Ocena skumulowanego wpływu.
 • Planowanie działań adresujących ryzyko. Wdrożenie działań adresujących ryzyko.
 1. Wdrożenie i przeglądy – Przyjęcie pryncypiów
 • Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem.
 • Pomiar efektów. Pokonywanie powszechnych barier.
 • Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian.
 1. Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych
 • Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów.
 • Perspektywa programów w kontekście pryncypiów.
 • Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów.
 • Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów.
 • Uzyskiwanie wartości dodanej.
 • Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami.
 • Role i odpowiedzialności.
 1. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem – zarys
 • Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej.
 • Zarządzanie incydentem i w kryzysie.
 • Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną.
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym.
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska.
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją.
 • Zarządzanie ryzykiem kontraktowym.

[/collapse]

 

[collapse title=”2. Certyfikowana Akademia Negocjatora: Iława”]

2. CERTYFIKOWANA AKADEMIA NEGOCJATORA -IŁAWA (EDYCJA 3)

Zapraszamy do udziału w  ostatniej 3 edycji Certyfikowanej Akademii Negocjatora, która  rozpocznie się w lutym 2020 roku w Iławie.

Co zyskujesz?

Akademia Negocjatora pozwoli Ci rozwinąć umiejętności profesjonalnego prowadzenia negocjacji. To 64 godzin (3 weekendowe spotkania) zajęć warsztatowo-wykładowych, podczas których nauczysz się jak skutecznie zamykać rozmowy handlowe na bardzo korzystnych warunkach.

Kurs kończy się egzaminem z międzynarodową certyfikacją, w ramach której otrzymasz Certyfikat specjalisty ds.negocjacji – Certified International Professional Negotiator®(CIPN®), rozpoznawalny na całym świecie.

Koszt kursu to: 4 650 zł, jednak w związku z dofinansowaniem unijnym uczestnik płaci tylko 10% tej kwoty tj. 465 zł. 

Czego się nauczysz?

Dzięki udziale w Akademii Negocjatora :

 • • Nauczysz się kiedy i jak rozmawiać o cenie.
  • Dowiesz się jak negocjować optymalne kontrakty.
  • Zdobędziesz umiejętności dawania ludziom satysfakcji w negocjacjach.
  • Nauczysz się szybciej finalizować rozmowy handlowe.
  • Poznasz techniki manipulacyjne klientów i sposoby obrony przed nimi.
  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności przekonywania innych do swoich pomysłów i produktów.
  • Zdobędziesz umiejętność negocjacji korzystniejszych warunków cenowych.
  • Dowiesz się stosować impas, jako narzędzie osiągania korzystniejszych warunków.
  • Nauczysz się lepiej radzić w sytuacjach konfliktowych w czasie rozmów.
  • Zdobędziesz umiejętności renegocjacji kontraktów dla uzyskania lepszych warunków.
  • Dowiesz się jak podejść do trudnych negocjacji
  • Nauczysz się znajdywać najlepsze strategie negocjacyjne
  • Nauczysz się radzić sobie z emocjami negocjatorów
  • Zdobędziesz umiejętności doprowadzenia do porozumienia w trudnych sytuacjach

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową).

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą (również te, które zawiesiły tą działalność).

 

Jak się zapisać?

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 30.12.2019-05.01.2020
 • dla drugiej rundy rekrutacyjnej w terminie 7-12 stycznia 2020 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacyjnej w terminie 14-19 stycznia 2020 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacyjnej w terminie 21-26 stycznia 2020 roku
 • dla piątej rundy rekrutacyjnej w terminie  28 stycznia – 2 lutego 2020 roku
 • dla szóstej rundy rekrutacyjnej w terminie 4-9 luty 2020 roku
 • dla siódmej rundy rekrutacyjnej w terminie 11-16 luty 2020 roku

Gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Karolina Pachucka – e-mail: k.pachucka@gaum.pl / telefon: 784 612 131

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii Negocjatora umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii.

FORMULARZ REKRUTACYJNY_NEGOCJATOR_29_12_2019

REGULAMIN REKRUTACJI_NEGOCJATOR_29_12_2019 

Jak jest dokładny program?

Harmonogram zjazdów -III Edycja Iława:

Nr zjazdu Data realizacji Godziny zajęć
Zjazd 1 19 II 2020 8.30- 19.00
20 II 2020 8.30- 17.30
Zjazd 2 12 III 2020 8.30- 18.00
13 III 2020 8.30-17.30
Zjazd 3 14 IV 2020 8.30- 18.00
15 IV 2020 8.30- 17.30
Egzamin  6 V 2020 9.00- 17.00
7 V 2020 9.00-15.30

Treści programowe
• Podstawy skutecznych negocjacji
• Zasady efektywnych negocjacji:
• Przygotowanie do negocjacji kluczem do uzyskania korzystnych warunków
• Interesy klucz do sukcesu w negocjacjach
• Tworzenie optymalnych kontraktów negocjacyjnych
• Negocjacje właściwe
• Przetarg negocjacyjny
• Porozumienie:
• Perswazja w negocjacjach
• Obrona przed manipulacją klientów
• Skuteczna obrona ceny
• Impas jako narzędzie obrony ceny
• Przygotowanie do trudnych negocjacji
• Jak nie dopuścić do powstania emocji-żywotne interesy klienta
• Atak klienta. Emocje w negocjacjach.
• Techniki prowadzenia rozmów podczas konfliktu
• Argumentacja w sytuacjach konfliktowych
• Różnice kulturowe w negocjacjach

[/collapse]

[collapse title=”3. Certyfikowany Kurs Trenerski -Elblag”]

3. CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI – ELBLĄG

Zapraszamy do udziału w 8 edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskiego, który rozpocznie się 31 stycznia 2020 roku w Elblągu.

Co zyskujesz?

Certyfikowany Kurs Trenerski pozwoli Ci rozwinąć umiejętności profesjonalnego prowadzenia szkoleń. To 120 godzin (5 weekendowych spotkań) zajęć warsztatowo-wykładowych, podczas których poznasz wszystkie tajniki pracy trenera

Kurs kończy się egzaminem z międzynarodową certyfikacją, w ramach której otrzymasz Certyfikat trenera – Certified International Professional Trainer ® (CIPT ®), rozpoznawalny na całym świecie.

Koszt kursu to: 8 050 zł, jednak w związku z dofinansowaniem unijnym uczestnik płaci tylko 10% tej kwoty tj. 805 zł. 

Czego się nauczysz?

Dzięki udziale w Certyfikowanym Kursie Trenerskim nauczysz się jak:

 • Szybko zdobyć autorytet i zaufanie grupy
 • Projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty, wykłady i treningi
 • Panować i zarządzać grupą, aby szybko się zintegrowała i uczyła
 • Badać potrzeby szkoleniowe,aby przygotować program w pełni dostosowany do uczestników
 • Wykonywać pomiar efektywności szkolenia, aby sprawdzić wyniki swojej pracy i przygotowywać coraz lepsze zajęcia
 • Projektować ciekawe i niestandardowe ćwiczenia aby ludzie wynosili ze szkoleń jak najwięcej umiejętności
 • Skutecznie wpływać na zmianę zachowań i postaw uczestników
 • Wywierać niezauważalny wpływ na uczestników poprzez nowatorskie techniki NLP
 • Wzbudzać zainteresowanie i zaciekawienie słuchaczy aby chętniej podążali za Tobą
 • Korzystać z różnych narzędzi wzbogacających formę przekazywania wiedzy i umiejętności
 • Skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami i trudnymi uczestnikami podczas szkolenia
 • Panować nad własnym stanem emocjonalnym

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową).

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą (również te, które zawiesiły tą działalność).

Jak się zapisać?

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 29 grudnia 2019 roku -5 stycznia 2020 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacyjnej w terminie 7-12 stycznia 2020 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacyjnej w terminie 14-19 stycznia 2020 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacyjnej w terminie 21-26 stycznia 2020 roku
 • dla piatej rundy rekrutacyjnej w terminie 28-30 stycznia 2020 roku

Gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Karolina Pachucka – e-mail: k.pachucka@gaum.pl / telefon: 784 612 131

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskiego umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Kursu.

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_28_12_2019

Formularz_TRENERSKI _Elbląg_VIII_2019

Jak jest dokładny program?

Harmonogram zjazdów:

Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 31.01.2020 14.00-20.15
  01.02.2020 08.30-17.15
  02.02.2020 08.30-17.15
2 22.02.2020 08.30-17.15
  23.02.2020 08.30-17.15
3 20.03.2020 14.00-20.15
  21.03.2020 08.30-17.15
  22.03.2020 08.30-16.30
4 04.04.2020 08.30-17.15
  05.04.2020 08.30-17.15
5 24.04.2020 14.00-20.15
  25.04.2020 8.30-17.15
  26.04.2020 8.30-17.15
6 (Egzamin) 08.05.2020 8.30-19.00
  09.05.2020 8.30-19.00

Treści programowe:

 1. Autorytet trenera. Dlaczego tylko niektórzy trenerzy cieszą się charyzmą wśród uczestników.
 2. Komunikacja trenera z grupą. Dlaczego tylko niektórzy trenerzy cieszą się pełnym zaufaniem uczestników
 3. Proces grupowy a proces szkoleniowy. Jak integrować grupą w czasie zajęć
 4. Narzędzia pracy trenera podczas szkolenia. Jak skutecznie uczyć dorosłych nowych umiejętności.
 5. Motywująca informacja zwrotna. Jak dodawać skrzydeł ludziom w procesie rozwoju.
 6. Praca trenera z grupą. Jak aktywnie uczyć ludzi podczas szkoleń.
 7. Technika i gadżety w służbie trenera. Jak wpływać na różne zmysły uczestników, aby nauczyć ich więcej.
 8. Super przekonywujący trener – techniki NLP. Jak jeszcze skuteczniej wpływać na grupę.
 9. Pomiar efektywności szkolenia. Co zrobić, by każde następne szkolenie było jeszcze lepsze.
 10. Sztuka magnetycznej prezentacji szkoleniowej. Jak sprawić, by ludzie pamiętali Twoje szkolenie do końca życia.
 11. Trudne sytuacje na szkoleniu. Jak skutecznie i szybko wyjść z opresji.

[/collapse]

 


[collapse title=”Opis projektu„]

Projekt „Nowy zawód, nowe perspektywy-certyfikowane kwalifikacje kluczem do trwałego i atrakcyjnego zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim” jest regionalnym projektem otwartym skierowanym do grupy 173 osób dorosłych, mieszkających, pracujących lub uczących się w woj. warmińsko-mazurskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji.
Projekt jest realizowany przez Gdańską Akademię Umiejętności Menedżerskich we współpracy z SERENITY i firmą Paweł Błaszkiewicz.

[/collapse]

[collapse title=”Archiwalne rekrutacje„]

CERTYFIKOWANA AKADEMIA NEGOCJATORA -IŁAWA I OLSZTYN

Zapraszamy do udziału w  dwóch edycjach Certyfikowanej Akademii Negocjatora, które rozpoczną się w grudniu 2019 roku w Olsztynie  i styczniu 2020 roku w Iławie. Rekrutacja na Certyfikowaną Akademię Negocjatora w Olsztynie zakończyła się: 27.12.2019, a w Iławie 29.12.2019r.

Co zyskujesz?

Akademia Negocjatora pozwoli Ci rozwinąć umiejętności profesjonalnego prowadzenia negocjacji. To 64 godzin (3 weekendowe spotkania) zajęć warsztatowo-wykładowych, podczas których nauczysz się jak skutecznie zamykać rozmowy handlowe na bardzo korzystnych warunkach.

Kurs kończy się egzaminem z międzynarodową certyfikacją, w ramach której otrzymasz Certyfikat specjalisty ds.negocjacji – Certified International Professional Negotiator®(CIPN®), rozpoznawalny na całym świecie.

Koszt kursu to: 4 650 zł, jednak w związku z dofinansowaniem unijnym uczestnik płaci tylko 10% tej kwoty tj. 465 zł. 

Czego się nauczysz?

Dzięki udziale w Akademii Negocjatora :

 • • Nauczysz się kiedy i jak rozmawiać o cenie.
  • Dowiesz się jak negocjować optymalne kontrakty.
  • Zdobędziesz umiejętności dawania ludziom satysfakcji w negocjacjach.
  • Nauczysz się szybciej finalizować rozmowy handlowe.
  • Poznasz techniki manipulacyjne klientów i sposoby obrony przed nimi.
  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności przekonywania innych do swoich pomysłów i produktów.
  • Zdobędziesz umiejętność negocjacji korzystniejszych warunków cenowych.
  • Dowiesz się stosować impas, jako narzędzie osiągania korzystniejszych warunków.
  • Nauczysz się lepiej radzić w sytuacjach konfliktowych w czasie rozmów.
  • Zdobędziesz umiejętności renegocjacji kontraktów dla uzyskania lepszych warunków.
  • Dowiesz się jak podejść do trudnych negocjacji
  • Nauczysz się znajdywać najlepsze strategie negocjacyjne
  • Nauczysz się radzić sobie z emocjami negocjatorów
  • Zdobędziesz umiejętności doprowadzenia do porozumienia w trudnych sytuacjach

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową).

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą (również te, które zawiesiły tą działalność).

 

Jak się zapisać?

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 26 listopada 2019 – 1 grudnia 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 3-8 grudnia 2019 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacji w terminie 10-15 grudnia 2019 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacji w terminie 17-22 grudnia 2019 roku
 • dla piątej rundy rekrutacji w terminie 24-27 grudnia 2019 roku(edycja olsztyńska), 24-29 grudnia 2019roku(edycja iławska)
 • dla szóstej rundy rekrutacji w terminie 31 grudnia 2019 – 5 stycznia 2020(edycja iławska)

Gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Karolina Pachucka – e-mail: k.pachucka@gaum.pl / telefon: 784 612 131

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii Negocjatora umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii.

FORMULARZ REKRUTACYJNY_NEGOCJATOR_25_11_2019

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii Negocjatora umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii.

FORMULARZ REKRUTACYJNY_NEGOCJATOR_25_11_2019

REGULAMIN REKRUTACJI_NEGOCJATOR_29_12_2019

Jak jest dokładny program?

Harmonogram zjazdów -I Edycja Olsztyn:

Nr zjazdu Data realizacji Godziny zajęć
Zjazd 1 28 XII 2019 8.30- 19.00
29  XII 2019 8.30- 17.30
Zjazd 2 20  I 2020 8.30- 18.00
21  I 2020 8.30-17.30
Zjazd 3 10 II 2020 8.30- 18.00
11 II 2020 8.30- 17.30
Egzamin  8 III 2020 9.00- 17.00
9 III 2020 9.00-15.30

Harmonogram zjazdów -II Edycja Iława:

Nr zjazdu Data realizacji Godziny zajęć
Zjazd 1 25 I 2020 8.30- 19.00
26 I 2020 8.30- 17.30
Zjazd 2 3 II 2020 8.30- 18.00
4 II 2020 8.30-17.30
Zjazd 3 21 II 2020 8.30- 18.00
22 II 2020 8.30- 17.30
Egzamin  15 III 2020 9.00- 17.00
16 III 2020 9.00-15.30

Treści programowe
• Podstawy skutecznych negocjacji
• Zasady efektywnych negocjacji:
• Przygotowanie do negocjacji kluczem do uzyskania korzystnych warunków
• Interesy klucz do sukcesu w negocjacjach
• Tworzenie optymalnych kontraktów negocjacyjnych
• Negocjacje właściwe
• Przetarg negocjacyjny
• Porozumienie:
• Perswazja w negocjacjach
• Obrona przed manipulacją klientów
• Skuteczna obrona ceny
• Impas jako narzędzie obrony ceny
• Przygotowanie do trudnych negocjacji
• Jak nie dopuścić do powstania emocji-żywotne interesy klienta
• Atak klienta. Emocje w negocjacjach.
• Techniki prowadzenia rozmów podczas konfliktu
• Argumentacja w sytuacjach konfliktowych
• Różnice kulturowe w negocjacjach

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: VI EDYCJA 2019 ROK – EŁK (NABÓR ANULOWANY)

Zapraszamy do udziału w 6 edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się w styczniu 2020 roku w Ełku.

Co zyskujesz?

Akademia HR pozwoli Ci rozwinąć umiejętności profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w zespole bądź firmie. To 96 godzin (5 weekendowych spotkań) zajęć warsztatowo-wykładowych, podczas których poznasz wszystkie tajniki HR.

Kurs kończy się egzaminem z międzynarodową certyfikacją, w ramach której otrzymasz Certyfikat specjalisty HR – Certified Human Resource Management Professional ® (CHRMP ®), rozpoznawalny na całym świecie.

Koszt kursu to: 6000 zł, jednak w związku z dofinansowaniem unijnym uczestnik płaci tylko 10% tej kwoty tj. 600 zł. 

Czego się nauczysz?

Dzięki udziale w Akademii HR nauczysz się:

 • Zarządzać podległym zespołem.
 • Kierować projektami rozwoju pracowników.
 • Projektować systemy oceny i motywacji pracy.
 • Wskazywać kluczowe zasoby dla realizacji celów firmy.
 • Określać strategię personalną dopasowaną do potrzeb organizacji.
 • Budować poparcie dla inicjatyw HR wśród kadry kierowniczej.
 • Wdrażać najlepsze metody rekrutacji pracowników.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową).

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą (również te, które zawiesiły tą działalność).

 

Jak się zapisać?

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 21-24 listopada 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 26 listopada – 1 grudnia 2019 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacji w terminie 3-8 grudnia 2019 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacji w terminie 10-15 grudnia 2019 roku
 • dla piątej rundy rekrutacji w terminie 17-22 grudnia 2019 roku

Gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Karolina Pachucka – e-mail: k.pachucka@gaum.pl / telefon: 784 612 131

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii.

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_21_10_2019

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_21_11_2019

Jak jest dokładny program?

Harmonogram zjazdów:

Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 11.01.2020 9.00-17.45
12.01.2020 9.00-17.45
2 01.02.2020 9.00-17.15
02.02.2020 9.00-17.15
  22.02.2020 9.00-17.15
3 23.02.2020 9.00-17.00
4 07.03.2020 9.00-17.00
08.03.2020 9.00-17.00
5 28.03.2020 9.00-17.15
29.03.2020 9.00-17.15
  18.04.2020 9.00-17.00
6 19.04.2020 9.00-17.00

Treści programowe:

1. ZARZĄDZANIE TALENTAMI

 • Planowanie rozwoju kadry menedżerskiej i specjalistów
 • Szkolenia – analiza potrzeb, formy realizacji i sposoby oceny efektywności szkoleń
 • Procedura Assessment/Development Center

2. REKRUTACJA I DECYZJE KADROWE

 • Budowa systemu rekrutacji i selekcji – główne elementy
 • Planowanie zapotrzebowania na pracowników
 • Zastosowanie modelu kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji
 • Rekrutacja – źródła i sposoby pozyskiwania kandydatów
 • Metody i narzędzia selekcji kandydatów
 • Procedury i programy adaptacji pracowników
 • Zwalnianie pracowników – powody oraz metody

3. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Fazy zarządzania projektem
 • Tworzenie specyfikacji
 • Analiza zasobów
 • Planowanie i tworzenie harmonogramów

4. BUDOWANIE SYSTEMÓW OCEN PRACOWNICZYCH

 • Cele systemu ocen pracowniczych
 • Projektowanie i wdrażanie systemu ocen okresowych – etapy
 • Metody doboru kryteriów oceny efektów pracy
 • Metody doboru kryteriów oceny potencjału pracowników
 • Procedura i narzędzia oceniania
 • Sposoby ewaluacji systemu ocen pracowniczych

5. KULTURA ORGANIZACYJNA. KOMUNIKACJA I RELACJE WEWNĘTRZNE.

 • Charakterystyka kultury organizacyjnej
 • Profile kultur organizacyjnych
 • Ocenianie kultury organizacyjnej
 • Nowe rodzaje kultur: priorytet klienta, jakości, doskonalenia, uczenia się.
 • Działania ukierunkowane na zmianę kultury i postaw pracowników
 • Rola komunikacji w biznesie
 • Wartości firmy a komunikacja
 • Kultura firmy a komunikacja

6. PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Zatrudnianie i zwalnianie
 • Wynagradzanie
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Bezpieczeństwo i higiena prac

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: V EDYCJA 2019 ROK – OLECKO

Zapraszamy do udziału w 5 edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się w grudniu 2019 roku w Olecku.

Co zyskujesz?

Akademia HR pozwoli Ci rozwinąć umiejętności profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w zespole bądź firmie. To 96 godzin (5 weekendowych spotkań) zajęć warsztatowo-wykładowych, podczas których poznasz wszystkie tajniki HR.

Kurs kończy się egzaminem z międzynarodową certyfikacją, w ramach której otrzymasz Certyfikat specjalisty HR – Certified Human Resource Management Professional ® (CHRMP ®), rozpoznawalny na całym świecie.

Koszt kursu to: 6000 zł, jednak w związku z dofinansowaniem unijnym uczestnik płaci tylko 10% tej kwoty tj. 600 zł. 

Czego się nauczysz?

Dzięki udziale w Akademii HR nauczysz się:

 • Zarządzać podległym zespołem.
 • Kierować projektami rozwoju pracowników.
 • Projektować systemy oceny i motywacji pracy.
 • Wskazywać kluczowe zasoby dla realizacji celów firmy.
 • Określać strategię personalną dopasowaną do potrzeb organizacji.
 • Budować poparcie dla inicjatyw HR wśród kadry kierowniczej.
 • Wdrażać najlepsze metody rekrutacji pracowników.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową).

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą (również te, które zawiesiły tą działalność).

 

Jak się zapisać?

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 23-29 września 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacyjnej w terminie 1-6 października 2019 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacyjnej w terminie 8-13 października 2019 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacyjnej w terminie 15-20 października 2019 roku
 • dla piątej rundy rekrutacyjnej w terminie 22-27 października 2019 roku
 • dla szóstej rundy rekrutacyjnej w terminie 29 października – 3 listopada 2019 roku
 • dla siódmej rundy rekrutacyjnej w terminie 5-10 listopada 2019
 • dla ósmej rundy rekrutacyjnej w terminie 12-17 listopada 2019

Gdzie znajdę dodatkowe informacje?

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Karolina Pachucka – e-mail: k.pachucka@gaum.pl / telefon: 784 612 131

 

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii.

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_21_10_2019

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_21_10_2019

Jak jest dokładny program?

Harmonogram zjazdów:

Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 14.12.2019 9.00-17.45
15.12.2019 9.00-17.45
2 11.01.2020 9.00-17.00
12.01.2020 9.00-17.00
  22.02.2020 9.00-17.30
3 23.02.2020 9.00-17.30
4 14.03.2020 9.00-17.30
15.03.2020 9.00-17.30
5 04.04.2020 9.00-17.30
05.04.2020 9.00-17.00
6(egzamin) 25.04.2020 9.00-17.00
26.04.2020 9.00-17.00

Treści programowe:

1. ZARZĄDZANIE TALENTAMI

 • Planowanie rozwoju kadry menedżerskiej i specjalistów
 • Szkolenia – analiza potrzeb, formy realizacji i sposoby oceny efektywności szkoleń
 • Procedura Assessment/Development Center

2. REKRUTACJA I DECYZJE KADROWE

 • Budowa systemu rekrutacji i selekcji – główne elementy
 • Planowanie zapotrzebowania na pracowników
 • Zastosowanie modelu kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji
 • Rekrutacja – źródła i sposoby pozyskiwania kandydatów
 • Metody i narzędzia selekcji kandydatów
 • Procedury i programy adaptacji pracowników
 • Zwalnianie pracowników – powody oraz metody

3. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Fazy zarządzania projektem
 • Tworzenie specyfikacji
 • Analiza zasobów
 • Planowanie i tworzenie harmonogramów

4. BUDOWANIE SYSTEMÓW OCEN PRACOWNICZYCH

 • Cele systemu ocen pracowniczych
 • Projektowanie i wdrażanie systemu ocen okresowych – etapy
 • Metody doboru kryteriów oceny efektów pracy
 • Metody doboru kryteriów oceny potencjału pracowników
 • Procedura i narzędzia oceniania
 • Sposoby ewaluacji systemu ocen pracowniczych

5. KULTURA ORGANIZACYJNA. KOMUNIKACJA I RELACJE WEWNĘTRZNE.

 • Charakterystyka kultury organizacyjnej
 • Profile kultur organizacyjnych
 • Ocenianie kultury organizacyjnej
 • Nowe rodzaje kultur: priorytet klienta, jakości, doskonalenia, uczenia się.
 • Działania ukierunkowane na zmianę kultury i postaw pracowników
 • Rola komunikacji w biznesie
 • Wartości firmy a komunikacja
 • Kultura firmy a komunikacja

6. PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Zatrudnianie i zwalnianie
 • Wynagradzanie
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: IV EDYCJA 2019 ROK – ELBLĄG
Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się w sierpniu 2019 roku w Elblągu .

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 16-21 kwietnia 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 23-28 kwietnia 2019 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacji w terminie 30 kwietnia – 5 maja 2019 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacji w terminie 7-12 maja 2019 roku
 • dla piątej rundy rekrutacyjnej w terminie 14-19 maja 2019 roku
 • dla szóstej rundy rekrutacyjnej w terminie 21-26 maja 2019 roku
 • dla siódmej rundy rekrutacyjnej w terminie 27 maja – 2 czerwca 2019 roku
 • dla ósmej rundy rekrutacyjnej w terminie 4 -9 czerwca 2019 roku
 • dla dziewiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 11 -16 czerwca 2019 roku
 • dla dziesiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 18- 23 czerwca 2019 roku
 • dla jedenastej rundy rekrutacyjnej w terminie 25- 30 czerwca 2019 roku
 • dla dwunastej rundy rekrutacyjnej w terminie 2-7 lipca 2019 roku
 • dla trzynastej rundy rekrutacyjnej w terminie 9-14 lipca 2019 roku
 • dla czternastej rundy rekrutacyjnej w terminie 16-21 lipca 2019 roku
 • dla piętnastej rundy rekrutacyjnej w terminie 23-28 lipca 2019 roku
 • dla szesnastej rundy rekrutacji w terminie 30 lipca – 4 sierpnia 2019 roku
 • dla siedemnastej rundy rekrutacji w terminie 6- 11 sierpnia 2019 roku
 • dla osiemnastej rundy rekrutacji w terminie 13-18 sierpnia 2019 roku
 • dla dziewiętnastej rundy rekrutacji w terminie 20-25 sierpnia 2019 roku
 • dla dwudziestej rundy rekrutacji w terminie 27 sierpnia – 1 września 2019 roku
 • dla dwudziestej pierwszej rundy rekrutacji w terminie 3-8 września 2019 roku
 • dla dwudziestej drugiej rundy rekrutacji w terminie 9-12 września 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na IV edycję Akademii HR rozpoczęła się 16 kwietnia 2019 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Uwaga! Od dnia 6 maja 2019 roku, osoby które ubiegają się o udział w drugiej, trzeciej lub kolejnej formie wsparcia w ramach Projektu, automatycznie umieszczane są na liście rezerwowej dla danej rekrutacji i kwalifikowane do udziału we wsparciu, dopiero w momencie zakończenia rekrutacji na dany kurs/szkolenie, w przypadku dostępności miejsc.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: k.pachucka@gaum.pl. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Karolina Pachucka nr tel. 784 612 131W kwestiach merytorycznych dotyczących zakresu tematycznego kursu, certyfikacji w ramach Akademii HR zapraszamy do kontaktu z p. Magdalena Bielicka,nr tel. 798 020 590.

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_06_05_2019

Harmonogram zjazdów

Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 14.09.2019 9.00-17.45
15.09.2019 9.00-17.45
2 27.09.2019 9.00-17.00
28.09.2019 9.00-17.00
  05.10.2019 9.00-17.30
3 06.10.2019 9.00-17.30
4 09.11.2019 9.00-17.30
10.11.2019 9.00-17.30
5 30.11.2019 9.00-17.30
01.12.2019 9.00-17.00
6 14.12.2019 9.00-17.00
15.12.2019 9.00-17.00

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI ACI : VII EDYCJA 2019 ROK – MRĄGOWO
Zapraszamy do udziału w VII edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI, które rozpoczną się w sierpniu 2019 roku w Mrągowie .

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl do dnia:
 • dla rundy pierwszej rekrutacji w okresie 9-14 lipca 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 16-21 lipca 2019 rok
 • dla trzeciej rundy rekrutacji w terminie 23-28 lipca 2019 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacji w terminie 30 lipca – 4 sierpnia 2019 roku
 • dla piątej rundy rekrutacji w terminie 6- 11 sierpnia 2019 rok

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na VII edycję Certyfikowanego Kursu Trenerskiego rozpocznie się 9 lipca 2019 roku. Rekrutacja na VII edycję Certyfikowanego Kursu Trenerskiego zakończyła się 11 sierpnia 2019 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Uwaga! Od dnia 6 maja 2019 roku, osoby które ubiegają się o udział w drugiej, trzeciej lub kolejnej formie wsparcia w ramach Projektu, automatycznie umieszczane są na liście rezerwowej dla danej rekrutacji i kwalifikowane do udziału we wsparciu, dopiero w momencie zakończenia rekrutacji na dany kurs/szkolenie, w przypadku dostępności miejsc.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskiego umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Kursu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: k.pachucka@gaum.pl. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Karolina Pachucka nr tel. 784 612 131.

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_MRAGOWO

Formularz_TRENERSKI _Mragowo_VII_2019

Harmonogram zjazdów

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI ACI : V I VI EDYCJA 2019 ROK – ELBLĄG
Zapraszamy do udziału w V i VI edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI, które rozpoczną się w czerwcu 2019 roku w Elblągu.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: k.pachucka@gaum.pl do dnia:
 • dla rundy pierwszej rekrutacji w okresie 18-21 kwietnia 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 23-28 kwietnia 2019 rok
 • dla trzeciej rundy rekrutacji w terminie 30 kwietnia – 5 maja 2019 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacji w terminie 7-12 maja 2019 roku
 • dla piątej rundy rekrutacyjnej w terminie 14-19 maja 2019 roku
 • dla szóstej rundy rekrutacyjnej w terminie 21-26 maja 2019 roku
 • dla siódmej rundy rekrutacyjnej w terminie 27 maja – 2 czerwca 2019 roku
 • dla ósmej rundy rekrutacyjnej w terminie 4 -9 czerwca 2019 roku
 • dla dziewiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 11 -16 czerwca 2019 roku
 • dla dziesiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 18-23 czerwca 2019 roku.
 • dla jedenastej rundy rekrutacyjnej w terminie 25- 30 czerwca 2019 roku(tylko dla edycji VI)
 • dla dwunastej rundy rekrutacyjnej w terminie 2-5 lipca 2019 roku(tylko dla edycji VI).

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na V  i VI edycję Certyfikowanego Kursu Trenerskiego rozpocznie się 18 kwietnia 2019 roku. Rekrutacja dla V edycji zakończyła się 23 czerwca 2019 roku, a dla VI edycji 5 lipca 2019 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Uwaga! Od dnia 6 maja 2019 roku, osoby które ubiegają się o udział w drugiej, trzeciej lub kolejnej formie wsparcia w ramach Projektu, automatycznie umieszczane są na liście rezerwowej dla danej rekrutacji i kwalifikowane do udziału we wsparciu, dopiero w momencie zakończenia rekrutacji na dany kurs/szkolenie, w przypadku dostępności miejsc.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskiego umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Kursu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: k.pachucka@gaum.pl. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Karolina Pachucka nr tel. 784 612 131.

Formularz_TRENERSKI _Elblag_2019

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_06_05_2019

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_23_04_2019 – nieaktualny

Harmonogram zjazdów

 1. Edycja piąta Elbląg:
Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 28.06.2019 14.00-20.15
  29.06.2019 08.30-19.00
  30.06.2019 8.30-17.15
2 13.07.2019 8.30-16.30
  14.07.2019 8.30-16.30
3 26.07.2019 14.00-20.15
  27.07.2019 08.30-17.15
4 09.08.2019 14.00-20.15
  10.08.2019 08.30-17.15
  11.08.2019 08.30-17.15
5 06.09.2019 14.00-20.15
  07.09.2019 8.30-19.00
  08.09.2019 8.30-17.15
6 Egzamin 12.10.2019 8.30-19.00
  13.10.2019 8.30-19.00. 

2. Edycja szósta Elbląg:

Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 08.07.2019 08.30-17.15
  09.07.2019 08.30-17.15
  10.07.2019 08.30-17.15
2 22.07.2019 08.30-19.00
  23.07.2019 08.30-17.15
3 01.08.2019 08.30-16.30
  02.08.2019 08.30-16.30
4 13.08.2019 08.30-17.15
  14.08.2019 08.30-17.15
5 26.08.2019 08.30-17.00
  27.08.2019 8.30-17.00
  28.08.2019 8.30-17.00
6 Egzamin 21.09.2019 8.30-19.00
  22.09.2019 8.30-19.00

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI ACI : IV EDYCJA 2019 ROK – GIŻYCKO
Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI, który rozpocznie się w połowie maja 2019 roku w Giżycku.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: rekrutacja@gaum.com.pl do dnia:
 • dla rundy pierwszej rekrutacji w okresie 15-21 kwietnia 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 23-28 kwietnia 2019 rok

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na IV edycję Certyfikowanego Kursu Trenerskiego rozpoczęła się 15 kwietnia 2019 roku.  Rekrutacja zakończyła się 30 kwietnia 2019 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskiego umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Kursu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: rekrutacja@gaum.com.pl. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Karolina Pachucka 784 612 131.

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_14_04_2019

Formularz_TRENERSKI _Giżycko

Harmonogram zjazdów

Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 17.05.2019 14:00-20:15
  18.05.2019 8:30-17:15
  19.05.2019 8:30-17:15
2 01.06.2019 08:30-17:15
  02.06.2019 08:30-17:15
3 21.06.2019 14:00-20:15
  22.06.2019 08:30-17.15
  23.06.2019 08:30-16:30
4 03.07.2019 08:30-16:30
  04.07.2019 08:30-16:30
5 16.07.2019 13.00-20.00
  17.07.2019 8.30-19.00
  18.07.2019 8.30-16:30
6 07.08.2019 08.30-19.00
  08.08.2019 08.30-19.00

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: III EDYCJA 2019 ROK – MRĄGOWO
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się w marcu 2019 roku w Mrągowie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 3-6 stycznia 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacyjnej w terminie 8-13 stycznia 2019 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacyjnej w terminie 15-20 stycznia 2019 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacyjnej w terminie 22-27 stycznia 2019 roku
 • dla piątej rundy rekrutacyjnej w terminie 29 stycznia 2019 do 3 lutego 2019 roku
 • dla szóstej rundy rekrutacyjnej w terminie 5- 10 lutego 2019 roku
 • dla siódmej rundy rekrutacyjnej w terminie 12- 17 lutego 2019 roku
 • dla ósmej rundy rekrutacyjnej w terminie 19- 24 lutego 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na III edycję Akademii HR rozpoczęła się 3 stycznia 2018 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_03_01_2019

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_11_12_2018

Harmonogram zjazdów

Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 02.03.2019 10.00-18.00
03.03.2019 8:30-16:30
2 09.03.2019 9.00-18.00
10.03.2019 9.00-17.15
  06.04.2019 9.00-18.00
3 07.04.2019 9.00-17.00
4 11.05.2019 9.00-17.00
12.05.2019 9.00-17.00
5 24.05.2019 9.00-17.15
25.05.2019 9.00-17.15
  08.06.2019 9.00-17.00
6 09.06.2019 9.00-17.00

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: II EDYCJA 2019 ROK – ELBLĄG
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się w styczniu 2019 roku w Elblągu.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia:
 • dla rundy pierwszej rekrutacji w okresie 2- 18 listopada 2018 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 20 -25 listopada 2018 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacji w terminie 27 listopada-02 grudnia 2018 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacji w terminie 04-09 grudnia 2018 roku
 • dla piątej rundy rekrutacji w terminie 11-16 grudnia 2018 roku
 • dla szóstej rundy rekrutacji w terminie 18-23 grudnia 2018 rok
 • dla siódmej rundy rekrutacji w terminie 25-30 grudnia 2018 roku
 • dla ósmej rundy rekrutacji w terminie 1-6 stycznia 2019 roku
 • dla dziewiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 8-13 stycznia 2019 roku
 • dla dziesiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 15-20 stycznia 2019 roku
 • dla jedenastej rundy rekrutacyjnej w terminie 22-24 stycznia 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na II edycję Akademii HR rozpoczęła się 2 listopada 2018 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl .

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_11_12_2018

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_11_12_2018

Harmonogram zjazdów

  Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 26.01.2019 09:00-17:45
27.01.2019 09:00-17:00
2 01.03.2018 09:00-17:45
02.03.2019 09:00-17:45
3 23.03.2019 09:00-17:45
24.03.2019 09:00-17:00
4 05.04.2019 09:00-17:45
06.04.2019 09:00-17:00
5 27.04.2019 09:00-17:45
28.04.2019 09:00-17:00
6 17.05.2019 (egzamin) 09:00-17:00
18.05.2019 (egzamin) 09:00-17:00

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: I EDYCJA 2018 ROK – OLSZTYN
Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się pod koniec września 2018 roku w Olsztynie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 15 września 2018 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na I edycję Akademii HR rozpoczęła się 20 sierpnia 2018 roku. Rekrutacja zakończyła się 15 września 2018 roku

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

Uwaga – dnia 28.08.2018 skorygowano błędną informację dotyczącą lokalizacji kursu – odbywa się on, zgodnie z przekazywanymi przez zespół informacjami w Olsztynie -za błąd na stronie przepraszamy.

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_28_08_2018

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_18_08_2018

Harmonogram Olsztyn_edycja_I


CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI ACI : III EDYCJA 2018 ROK – MRĄGOWO
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI, który rozpocznie się pod koniec sierpnia 2018 roku w Mrągowie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 31 lipca 2018 roku. Uwaga, w związku z dostępnością ostatnich wolnych miejsc rekrutacja została przedłużona do 20 sierpnia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na III edycję kurs trenerskiego rozpocznie się 20 czerwca 2018 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_01_07_2018

Formularz_TRENERSKI _Mrągowo


CERTYFIKOWANY KURS COACHINGU ICF : III EDYCJA 2018 ROK MRĄGOWO
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się pod koniec sierpnia 2018 roku w Mrągowie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 31 lipca 2018 roku. Uwaga, w związku z dostępnością ostatnich wolnych miejsc rekrutacja została przedłużona do 24 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na III edycję kurs coachingu rozpocznie się 5 lipca 2018 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _01_06_2018

Formularz_COACHING _Mragowo_III_edycja

Harmonogram Mrągowo


CERTYFIKOWANY KURS ICF : II EDYCJA 2018 ROK OLSZTYN
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się pod na początku lipca 2018 roku w Olsztynie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 24 czerwca 28 czerwca 2018 roku.

Uwaga: rekrutacja na II Edycję Kursu Coachingu w Olsztynie została zakończona. Zapraszamy do rekrutację na III edycje Kursu coachingu w Mrągowie. Po dodatkowe informacje w tej sprawie zapraszam do kontaktu z Magdaleną Bielicką 798 020 590.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rekrutacja na II edycję kursu coachingu rozpoczęła się 29 maja 2018 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _01_06_2018

Formularz_COACHING _Olsztyn_II_edycja

Harmonogram Olsztyn_gr_2


CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI ACI : I i II EDYCJA 2018 ROK – ELBLĄG
Zapraszamy do udziału w pierwszej i drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI, który rozpoczną się pod koniec czerwca i na początku lipca 2018 roku w Elblągu.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl  do dnia 26 maja, 8 czerwca 13 czerwca 2018 roku.
 3. Uwaga, w związku z dostępnością ostatnich wolnych miejsc rekrutacja została przedłużona do 17 czerwca 2018  21 czerwca 2018 roku.

Uwaga: rekrutacja na I i II Edycję Kursu Trenerskiego w Elblągu została zakończona. Zapraszamy do rekrutację na III edycje Kursu trenerskiego w Mrągowie, która rozpocznie się wkrótce. Po dodatkowe informacje w tej sprawie zapraszam do kontaktu z Magdaleną Bielicką 798 020 590.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rekrutacja na kurs trenerski rozpoczęła się 18 maja 2018 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

Formularz na kurs trenerski w Elblągu

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_18_05_2018

Harmonogram Elbląg_edycja_I

Harmonogram Elbląg_edycja_II


CERTYFIKOWANY KURS ICF : I i II EDYCJA 2018 ROK ELBLĄG, OLSZTYN
Zapraszamy do udziału w pierwszej i drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się pod na początku czerwca 2018 roku w Elblągu i w Olsztynie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 13 maja 28 maja 2018 roku (Edycja Elbląg), 21 maja 23 maja 29 maja 2018 roku (edycja Olsztyn)

Uwaga: rekrutacja na I Edycję Kursu Coachingu w Olsztynie została zakończona. Zapraszamy do rekrutację na II edycje Kursu coachingu w Olsztynie. Rekrutacja na Kurs Coachingu w Elblągu została chwilowo wstrzymana w związku z niewielką liczbą chętnych, po dodatkowe informacje w tej sprawie zapraszam do kontaktu z Magdaleną Bielicką 798 020 590.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rekrutacja na kurs coachingu rozpoczęła się 1 maja 2018 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _14_05_2018

Formularz_COACHING _Elbląg v2.0

Formularz_COACHING _Olsztyn v2.0

Harmonogram Olsztyn_v2

Harmonogram Elbląg_v2

[/collapse]

[collapse title=”Formalne informacje o projekcie„]

Zakres projektu

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość udziału w jednym z następujących certyfikowanych kursów i szkoleń:

 1. Zarządzanie ryzykiem (3 dni), prowadzący do uzyskania międzynarodowego certyfikatu M_o_R Foundation
 2. Akademia Negocjatora (8 dni) prowadząca do uzyskania międzynarodowego certyfikatu CIPN American
  Certification Institute (ACI) oraz the International Purchasing and Supply Chain Management Institute (IPSCMI)
 3. Akademia HR, (12 dni) prowadzącej do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Certified Human Resource Professional® ACI (CHRP® ACI )
 4. Kurs coachingu(16 dni), prowadzącym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ACC ICF
 5. Kurs trenerski(15 dni), prowadzącym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Certified Professional International Trainer® ACI (CIPT® ACI) lub Certified. International Associate Trainer® ACI (CIAT® ACI)

Zajęcia będą realizowane w weekendy i w tygodniu.

 

Cel ogólny projektu

Celem projektu jest podniesienie i dostosowywanie kwalifikacji 142K, 31M do potrzeb rynku pracy w okresie: V.18-VI.20, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich konkurencyjności w życiu zawodowym, poprzez uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania HR, negocjacjach, coachingu lub pracy trenera.

Cele szczegółowe projektu

 1. Zwiększenie konkurencyjności i zdolności do zatrudnienia, awansu lub szybkiej zmiany pracy przez uczestnika projektu na rynku pracy
 2. Uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji w ramach nowego zawodu lub podniesienie kwalifikacji w ramach dotychczas wykonywanej pracy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy i potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem zewnętrznej instytucji walidującej
 3. Nabycie przez uczestnika umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez warsztatowy i praktyczny charakter zajęć
 4. Wzrost świadomości wśród uczestników znaczenia koncepcji uczenia się przez całe życie.

Efekty projektu

Najważniejszym efektem projektu dla uczestników jest poprawa ich konkurencyjności na rynku pracy i rozbudzenie w nich nawyku kształcenia przez całe życie.

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób dorosłych (18 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową).

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą (również te, które zawiesiły tą działalność).

 

Harmonogram realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie: 18 maj 2018 -30 czerwca 2020 roku.

Aktualny harmonogram realizacji wsparcia dostępny jest poniżej:

2019_04_01_04_30_harmonogram_realizacji_wsparcia

 

Wartość projektu

1 432 835,40 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 90%.

 

Zapytania ofertowe/rozeznania rynku

Zaproszenie do składania ofert: na przeprowadzenie Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF (nr zapytania 01/016/2018/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie 3 edycji Certyfikowanego Kursu coachingu opartego o standardy i kodeks etyczny International Coach Federation (ICF) pozwalających na certyfikację zgodnie z ścieżką ACC ACTP, ACC ACSTH lub ACC Portfolio w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 13 kwietnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

 

Kontakt

Dodatkowe informacje o projekcie można u kierownika projektu Doroty Kucharskiej pod numerem telefonu: 600 095 639 lub mailowo, kierując zapytanie na adres: d.kucharska@gaum.pl

[/collapse]

[/collapsibles]

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 2, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2

Zobacz dla kogo pracowaliśmy