Gaum logo

Projekt EU dla województwa warmińsko-mazurskiego


Projekt „Nowy zawód, nowe perspektywy -certyfikowane kwalifikacje kluczem do trwałego i atrakcyjnego zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim” jest regionalnym projektem otwartym skierowanym do grupy 120 osób dorosłych , mieszkających, pracujących lub uczących się w woj. warmińsko-mazurskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji.
Projekt jest realizowany przez Gdańską Akademię Umiejętności Menedżerskich we współpracy z SERENITY i firmą Paweł Błaszkiewicz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu i aktualnie prowadzonej rekrutacji zapraszamy do rozwinięcia poniższych zakładek.

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: III EDYCJA 2019 ROK – MRĄGOWO
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się w lutym 2019 roku w Mrągowie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia:
 • dla pierwszej rundy rekrutacji w terminie 3-6 stycznia 2019 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacyjnej w terminie 8-13 stycznia 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na III edycję Akademii HR rozpoczęła się 3 stycznia 2018 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_03_01_2019

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_11_12_2018

Harmonogram zjazdów

Numer zjazdu Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 01.02.2019 9.00-17.00
02.02.2019 9.00-17.00
2 09.03.2019 9.00-18.00
10.03.2019 9.00-17.15
06.04.2019 9.00-18.00
3 07.04.2019 9.00-17.00
4 11.05.2019 9.00-17.00
12.05.2019 9.00-17.00
5 24.05.2019 9.00-17.15
25.05.2019 9.00-17.15
08.06.2019 9.00-17.00
6 09.06.2019 9.00-17.00

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: II EDYCJA 2019 ROK – ELBLĄG
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się w styczniu 2019 roku w Elblągu.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia:
 • dla rundy pierwszej rekrutacji w okresie 2- 18 listopada 2018 roku
 • dla drugiej rundy rekrutacji w terminie 20 -25 listopada 2018 roku
 • dla trzeciej rundy rekrutacji w terminie 27 listopada-02 grudnia 2018 roku
 • dla czwartej rundy rekrutacji w terminie 04-09 grudnia 2018 roku
 • dla piątej rundy rekrutacji w terminie 11-16 grudnia 2018 roku
 • dla szóstej rundy rekrutacji w terminie 18-23 grudnia 2018 roku
 • dla siódmej rundy rekrutacji w terminie 25-30 grudnia 2018 roku
 • dla ósmej rundy rekrutacji w terminie 1-6 stycznia 2019 roku
 • dla dziewiątej rundy rekrutacyjnej w terminie 8-13 stycznia 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na II edycję Akademii HR rozpoczęła się 2 listopada 2018 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_11_12_2018

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_11_12_2018

Harmonogram zjazdów

Data realizacji kursu Godziny zajęć
1 26.01.2019 09:00-17:45
27.01.2019 09:00-17:00
2 01.03.2018 09:00-17:45
02.03.2019 09:00-17:45
3 23.03.2019 09:00-17:45
24.03.2019 09:00-17:00
4 05.04.2019 09:00-17:45
06.04.2019 09:00-17:00
5 27.04.2019 09:00-17:45
28.04.2019 09:00-17:00
6 17.05.2019 (egzamin) 09:00-17:00
18.05.2019 (egzamin) 09:00-17:00

CERTYFIKOWANA AKADEMIA HR: I EDYCJA 2018 ROK – OLSZTYN
Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Certyfikowanej Akademii HR, która rozpocznie się pod koniec września 2018 roku w Olsztynie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 15 września 2018 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na I edycję Akademii HR rozpoczęła się 20 sierpnia 2018 roku. Rekrutacja zakończyła się 15 września 2018 roku

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanej Akademii HR umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji Akademii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

Uwaga – dnia 28.08.2018 skorygowano błędną informację dotyczącą lokalizacji kursu – odbywa się on, zgodnie z przekazywanymi przez zespół informacjami w Olsztynie -za błąd na stronie przepraszamy.

FORMULARZ REKRUTACJI_HR_28_08_2018

REGULAMIN REKRUTACJI_HR_18_08_2018

Harmonogram Olsztyn_edycja_I


CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI ACI : III EDYCJA 2018 ROK – MRĄGOWO
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI, który rozpocznie się pod koniec sierpnia 2018 roku w Mrągowie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 31 lipca 2018 roku. Uwaga, w związku z dostępnością ostatnich wolnych miejsc rekrutacja została przedłużona do 20 sierpnia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_01_07_2018

Formularz_TRENERSKI _Mrągowo


CERTYFIKOWANY KURS COACHINGU ICF : III EDYCJA 2018 ROK MRĄGOWO
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się pod koniec sierpnia 2018 roku w Mrągowie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 31 lipca 2018 roku. Uwaga, w związku z dostępnością ostatnich wolnych miejsc rekrutacja została przedłużona do 24 sierpnia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na III edycję kurs ucoachingu rozpoczęła się 10 lipca 2018 roku.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _01_06_2018

Formularz_COACHING _Mragowo_III_edycja

Harmonogram Mrągowo


CERTYFIKOWANY KURS ICF : II EDYCJA 2018 ROK OLSZTYN
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się pod na początku lipca 2018 roku w Olsztynie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 24 czerwca 2018 roku.

Uwaga: rekrutacja na II Edycję Kursu Coachingu w Olsztynie została zakończona. Zapraszamy do rekrutację na III edycje Kursu coachingu w Mrągowie. Po dodatkowe informacje w tej sprawie zapraszam do kontaktu z Magdaleną Bielicką 798 020 590.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _01_06_2018

Formularz_COACHING _Olsztyn_II_edycja

Harmonogram Olsztyn_gr_2


CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI ACI : I i II EDYCJA 2018 ROK – ELBLĄG
Zapraszamy do udziału w pierwszej i drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI, który rozpoczną się pod koniec czerwca i na początku lipca 2018 roku w Elblągu.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl

Uwaga: rekrutacja na I i II Edycję Kursu Trenerskiego w Elblągu została zakończona. Zapraszamy do rekrutację na III edycje Kursu trenerskiego w Mrągowie, która rozpocznie się wkrótce. Po dodatkowe informacje w tej sprawie zapraszam do kontaktu z Magdaleną Bielicką 798 020 590.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rekrutacja na kurs trenerski rozpoczęła się 18 maja 2018 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskiego ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590 .

Formularz na kurs trenerski w Elblągu

REGULAMIN REKRUTACJI_TRENERSKI_18_05_2018

Harmonogram Elbląg_edycja_I

Harmonogram Elbląg_edycja_II


CERTYFIKOWANY KURS ICF : I i II EDYCJA 2018 ROK ELBLĄG, OLSZTYN
Zapraszamy do udziału w pierwszej i drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się pod na początku czerwca 2018 roku w Elblągu i w Olsztynie.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl do dnia 13 maja 28 maja 2018 roku (Edycja Elbląg), 21 maja 23 maja 28 maja 2018 roku (edycja Olsztyn)

Uwaga: rekrutacja na I Edycję Kursu Coachingu w Olsztynie została zakończona. Zapraszamy do rekrutację na II edycje Kursu coachingu w Olsztynie. Rekrutacja na Kurs Coachingu w Elblągu została chwilowo wstrzymana w związku z niewielką liczbą chętnych, po dodatkowe informacje w tej sprawie zapraszam do kontaktu z Magdaleną Bielicką 798 020 590.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji.

Z udziału w projekcie są wykluczone osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rekrutacja na kurs coachingu rozpoczęła się 1 maja 2018 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _14_05_2018

Formularz_COACHING _Elbląg v2.0

Formularz_COACHING _Olsztyn v2.0

Harmonogram Olsztyn_v2

Harmonogram Elbląg_v2

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość udziału w jednym z następujących certyfikowanych kursów i szkoleń:

 1. Zarządzanie ryzykiem, prowadzący do uzyskania międzynarodowego certyfikatu M_o_R Foundation
 2. Akademii HR, prowadzącej do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Certified Human Resource Professional® ACI (CHRP® ACI )
 3. Kursie coachingu(16 dni), prowadzącym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ACC ICF
 4. Kursie trenerskim(15 dni), prowadzącym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Certified Professional International Trainer® ACI (CIPT® ACI) lub Certified. International Associate Trainer® ACI (CIAT® ACI)

Zajęcia będą realizowane w weekendy i w tygodniu.

Celem projektu jest podniesienie i dostosowywanie kwalifikacji 52K,68M do potrzeb rynku pracy w okresie: V.18-X.19, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich konkurencyjności w życiu zawodowym, poprzez uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania HR, coachingu lub pracy trenera.

 1. Zwiększenie konkurencyjności i zdolności do zatrudnienia, awansu lub szybkiej zmiany pracy przez uczestnika projektu na rynku pracy
 2. Uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji w ramach nowego zawodu lub podniesienie kwalifikacji w ramach dotychczas wykonywanej pracy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy i potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem zewnętrznej instytucji walidującej
 3. Nabycie przez uczestnika umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez warsztatowy i praktyczny charakter zajęć
 4. Wzrost świadomości wśród uczestników znaczenia koncepcji uczenia się przez całe życie.

Najważniejszym efektem projektu dla uczestników jest poprawa ich konkurencyjności na rynku pracy i rozbudzenie w nich nawyku kształcenia przez całe życie.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych(18 lat i więcej), z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową).

Z udziału w projekcie są wyłączone osoby prowadzące działalność gospodarczą(również te, które zawiesiły tą działalność).

Projekt realizowany jest w okresie: 18 maj 2018 – 31 października 2019 roku.

Aktualny harmonogram realizacji wsparcia dostępny jest poniżej:

2018_05_18_07_31_harmonogram_realizacji_wsparcia

901 825,00zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 90%.

Zaproszenie do składania ofert: na przeprowadzenie Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF (nr zapytania 01/016/2018/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie 3 edycji Certyfikowanego Kursu coachingu opartego o standardy i kodeks etyczny International Coach Federation (ICF) pozwalających na certyfikację zgodnie z ścieżką ACC ACTP, ACC ACSTH lub ACC Portfolio w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 13 kwietnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Dodatkowe informacje o projekcie można u kierownika projektu Doroty Kucharskiej pod numerem telefonu: 600 095 639 lub mailowo, kierując zapytanie na adres: d.kucharska@gaum.pl

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 2, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2

Zobacz dla kogo pracowaliśmy