Gaum logo

Inteligencja emocjonalna w biznesie. Jak być jeszcze bardziej skutecznym pracownikiem.

  • Nauczysz się lepiej radzić z porażką, aby zawsze być  zmotywowanym do pracy,
  • co przekłada się na długotrwałą efektywność.
  • Zdobędziesz umiejętności, jak skutecznie  radzić sobie z odmową, krytyką, stresem
  • i konfliktem, co wzmacnia poczucie własnej wartości i pomaga oddziaływać na ludzi
  • w atmosferze obopólnych korzyści.
  • Nabędziesz kompetencje  emocjonalne pomagające przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu wśród zespołu, co przekłada się na większą wydajność w pracy.
  • Nauczysz się wykorzystywać inteligencję emocjonalną dla poprawy własnego samopoczucia,  dzięki czemu będziesz bardziej charyzmatycznym liderem.
  • Pracownicy zwiększą swoją skuteczność.
  • Firma będzie szybciej i łatwiej osiągać swoje cele.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy