Gaum logo

Finanse dla każdego. Jak wykorzystywać wiedzę o finansach na poziomie własnego stanowiska.

  • Dowiesz się jak odczytywać i interpretować sprawozdania finansowe i czym gotówka różni się od zysku
  • Zdobędziesz umiejętność samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy i ustalania priorytetów działania (ocena rentowności, płynności, ryzyka, wykorzystania majątku i  kapitału)
  • Nauczysz się identyfikować krytyczne elementy wpływające na osiągany zysk
  • Poznasz relacje przyczynowo-skutkowe, które wpływają na wyniki finansowe firmy
  • Zrozumiesz jak działania podejmowane na poziomie poszczególnych obszarów funkcjonalnych firmy takich jak: marketing, dystrybucja, produkcja, zarządzanie zasobami ludzkimi wpływają na sytuację finansową firmy jako całości
  • Zrozumiesz dlaczego i w jaki sposób twoje codzienne decyzje i  działania wpływają na inne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Nabędziesz umiejętność efektywnej komunikacji z osobami z działów finansowych

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy