Gaum logo

Dodatkowe umowy w ramach stosunku pracy: Zakaz konkurencji, Odpowiedzialność materialna, Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, umowa o dokształcanie.

Artur Pleskot Kwiecień 15th, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy