Gaum logo

Maciej Sowiński

Manager, trener, konsultant i wykładowca. Specjalizuje się w tematyce zarządzania finansami, analizy finansowej, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny wartości przedsiębiorstw, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania ciągłością działania. Autor i współautor wielu wycen wartości przedsiębiorstw. Zrealizował wiele projektów doradczych i szkoleniowych dla wielu firm i organizacji. Wykładowca na studiach podyplomowych, w tym na studiach Master of Business Administration (MBA). Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem metodyki IRM oraz metodyki M_o_R ® (Management of Risk). Jako menedżer ryzyka odpowiadał za opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem oraz za zarządzanie ryzykiem w jednej z polskich energetycznych grup kapitałowych.

Kierownik projektów i Konsultant w projektach opracowania, wdrożenia, rozwoju oraz integracji systemów wspierających zarządzanie – zarządzania strategicznego, zarządzania wartością (VBM), zarządzania przez cele (MBO), zarządzania finansami, zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania ryzykiem (ERM) i ciągłością działania (BCM).

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK oraz FERMA – Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem z siedzibą w Brukseli.

Artur Pleskot 12 września, 2016

Zobacz dla kogo pracowaliśmy