Gaum logo

Joanna Makuch

Certyfikowany trener, Doradca Kariery, Specjalista ds. przedsiębiorczości. Od 7 lat związana z rynkiem usług doradczo – szkoleniowych poprzez udział w realizacji projektów outplacementowych i szkoleniowych. Z wykształcenia Socjolog. Specjalizuje się w szkoleniach: poruszanie się po rynku pracy, radzenie sobie ze stresem, asertywność, autoprezentacja, motywacja, praca nad celem, analiza i rozwój własnego potencjału. Kieruje się mottem Walta Disney’a: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”.

 

 

Artur Pleskot 3 lutego, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy