Gaum logo

Dorota Walas

Trener, psycholog, doradca zawodowy. Doradca indywidualny i grupowy w zakresie: planowania ścieżki kariery zawodowej, budowania skuteczności osobistej, wyznaczania indywidualnego planu rozwoju w oparciu o testy psychometryczne. Specjalista w zakresie doradztwa organizacyjnego i personalnego w tym m.in.: przeprowadzanie sesji Assessment/Development Centre, projektowanie systemów ocen pracowniczych, budowanie modeli kompetencyjnych pracowników w oparciu o diagnozę wstępną i końcową poziomu kompetencji, badanie potrzeb rozwojowych. Trener z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy, radzenia sobie ze stresem, asertywności i autoprezentacji. Swoją karierę zaczęła w organizacji pozarządowej pełniąc funkcję koordynatora projektu szkoleniowego. Współpracowała z wieloma firmami na różnorodnych stanowiskach co pozwoliło na wszechstronność i szybkie dostosowanie się do rynku szkoleń. Przygotowuje programy szkoleniowe „ na miarę”, bada potrzeby rozwojowe indywidualnych osób. Szkoli osoby, które z własnej woli chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i które dbają o swój rozwój osobisty w tym: kierowników małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników administracji publicznej, handlowców. Czerpie przyjemność z podróży i spotkań z przyjaciółmi.

Artur Pleskot 12 lutego, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy