Gaum logo

Gry symulacyjne

„Słyszałem i zapomniałem. Widziałem i zapamiętałem. Zrobiłem i zrozumiałem”

Konfucjusz

Jak rozwinąć kompetencje biznesowe, aby Twoja organizacja była jeszcze bardziej konkurencyjna ?

Najefektywniej rozwijamy swoje kompetencje poprzez nabywane doświadczenie. W realnym biznesie wiedza ta może mieć wysoką cenę – ponoszonych błędów i ryzyka, na które nie możesz sobie pozwolić. Dlatego idealnym rozwiązaniem są warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych. Pozwolą Ci one na rozwoju kompetencji biznesowych i osobistych bez realnego ryzyka, jednak w atrakcyjnej formie nauki przez praktykę i zdobywanie doświadczenia. Aby to osiągnąć w procesie szkoleniowym wykorzystujemy nowoczesne narzędzia – opracowywane przez praktyków biznesu programy komputerowe, które odzwierciedlają schematy biznesowe i rzeczywiste zależności w określonej branży. Dzięki temu, działając w ramach wirtualnej firmy nabywasz realne doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.


W ramach warsztatów z wykorzystaniem gier symulacyjnych (w zależności od wybranego szkolenia) nauczysz się jak:

 • Szybko podejmować trafne decyzje,
 • Efektywnie komunikować się i negocjować w grupie,
 • Działać w środowisku zmiany,
 • Kreatywnie rozwiązywać problemy,
 • Myśleć strategicznie,
 • Systematycznie zmierzać do wyznaczanych i stale aktualizowanych celów,
 • Analizować powiązania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi obszarami operacyjnymi firmy (takimi jak: marketing, sprzedaż, dystrybucja, HR, finanse, produkcja) by lepiej wdrażać plany na poziomie poszczególnych departamentów
 • Być lepszym menedżerem

Czym są gry symulacyjne ?

 

Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych to kilkudniowe treningi, których zadaniem jest:

 • pokazanie uczestnikom mechanizmów działania i zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi firmy
 • nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania, kontroli i korekty realizacji strategii zarządzania przedsiębiorstwem
 • nabycie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania operacyjnego poszczególnymi, powiązanymi obszarami decyzyjnymi tj. HR, marketing, finanse, produkcja, logistyka, R&D
 • Rozwój umiejętności miękkich:  interpersonalnych (komunikacja, praca w zespole, negocjacje itp.) i osobistych związanych z rozwojem tzw. orientacji biznesowej (szybkość podejmowania decyzji, logicznego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości, działania w środowisku zmiany, asertywności i odporności na stres)

Warsztaty te, to interaktywne szkolenia, wywodzące się z wojennych gier strategicznych, które do rozwoju kompetencji biznesowych uczestników wykorzystują atrakcyjną i wysoce compass handefektywną metodę grywalizacji  połączonej z nauką przez praktykę i zdobywanie doświadczenia.
Warsztaty dają uczestnikom możliwość praktycznego spojrzenia na działanie mechanizmów rynkowych, ocenę zewnętrznej i wewnętrznej sytuacji firmy oraz pogłębienie zrozumienia zależności pomiędzy jej poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi. W zależności od wybranego narzędzia – komputerowej symulacji biznesowej – uczestnicy rozwijają umiejętności z zakresu: marketingu, sprzedaży, dystrybucji, zarządzania ofertą produktową, innowacji, zarządzania strategicznego, finansami i zarządzania zmianą. Konieczność monitoringu kondycji finansowej firmy wymusza na uczestnikach reagowanie na dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym, a pojawiające się sytuacje kryzysowe uczą budowania właściwych mechanizmów reakcji.
Warsztaty dają uczestnikom możliwość sprawdzenia, bez rzeczywistego ryzyka, różnych strategii działania. Unaoczniają osobiste predyspozycje menedżerskie poszczególnych osób m.in. do podejmowania ryzyka, zarządzania zespołem, aktywnego przywództwa czy konsekwencji w realizacji strategii.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Nami. Napisz kilka słów o swoim projekcie i zapytaj o wycenę szkoleń.

Szkolenia w ramach tej akademii:

 • Efektywne zarządzanie marketingowe, Jak budować przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Orientacja biznesowa. Jak skutecznie rozwijać kluczowe umiejętności menedżerskie.
 • Finanse dla każdego. Jak wykorzystywać wiedzę o finansach na poziomie własnego stanowiska.
 • Efektywna współpraca w firmie. Jak zburzyć organizacyjne silosy i wdrożyć efektywną komunikację w firmie.


Szkolenia firmowe ZAWSZE szyjemy na miarę pod Państwa potrzeby, dlatego prosimy o kontakt, by je omówić.Napisz do nas
Zobacz dla kogo pracowaliśmy