Gaum logo

Akademia Menadżera MŚP

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni”

LeRoy Eims

W chwili obecnej istnieje niepowtarzalna okazja aby rozwijać firmę i swoich menadżerów w ramach Projektu Akademia Menadżera MŚP z Bazy Usług Rozwojowych. Firma może otrzymać nawet do 80% refundacji za szkolenia i doradztwo. Właściciel może zrefundować szkolenia również dla siebie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, u właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników MŚP przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze w oparciu o dostęp do Bazy Usług Rozwojowych.

Przedsiębiorco! Możesz zyskać refundację na szkolenia w ramach Akademii Menadżera MŚP jeśli Twoja firma:

 • należy do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;

 • planuje rozwój uniwersalnych kompetencji menadżerskich dla właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt menadżerski);

 • jest gotowa do przygotowania diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa;

 • spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

 • nie korzystała z dofinansowania w ramach projektów realizowanych w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Korzyści dla firmy to:

 • Wzrost konkurencyjności firmy

 • Wzmocnienie pozycji firmy na rynku

 • Rozwój kompetencji właścicieli i kierowników w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

 • Wzrost oddziaływania kadry zarządzającej na podwładnych

 • Możliwość efektywniejszego planowania pracy i zarządzania w firmie

 • Możliwość dopasowania szkoleń do potrzeb kadry zarządzającej

Możemy pomóc Ci w pozyskaniu tych środków, poprzez analizę potrzeb i wypełnienie części merytorycznej wniosku. Korzystając z pomocy doświadczonych trenerów i konsultantów z naszej firmy możesz rozwinąć swój biznes. Po więcej informacji zadzwoń lub napisz i umów się z Nami na spotkanie, na którym odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Zapraszamy do współpracy.

Joanna Makuch: j.makuch@gaum.pl, tel. 664-494-281

Szkolenia w ramach tej akademii:

 • Firma w czasie zmiany. Jak szybko i z sukcesem wprowadzić zmiany w firmie.
 • Stres w pracy. Jak skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Komunikacja lidera. Jak przekonywać podwładnych do realizacji Twoich celów.
 • Efektywna komunikacja w biznesie
 • Wystąpienia publiczne.
 • Magnetyczna prezentacja.
 • Podstawy marketingu dla przedsiębiorców.
 • Zarządzanie czasem.
 • Rekrutacja. Jak pozyskiwać najlepszych pracowników.
 • Sztuka argumentacji. Bądź jak Sokrates i przekonuj innych do swoich pomysłów.
 • NLP w biznesie. Jak szybciej niż konkurencja dogadywać się z klientami.
 • Lew salonowy. Jak budować wizerunek profesjonalisty i prowadzić konwersacje z kontrahentami?
 • Sztuka Negocjacji. Jak skutecznie negocjować korzystne kontrakty?
 • Skuteczne zarządzanie zespołem. Jak stworzyć zespół, który będzie wzorem dla innych?


Szkolenia firmowe ZAWSZE szyjemy na miarę pod Państwa potrzeby, dlatego prosimy o kontakt, by je omówić.Napisz do nas
Zobacz dla kogo pracowaliśmy