Gaum logo

Projekt EU dla województwa pomorskiego


Projekt „KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – czyli nowoczesne kwalifikacje zawodowe” jest regionalnym projektem otwartym, realizowanym do 30.06.2019 roku, skierowanym do grupy 545 osób, mieszkańców woj. pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej (pracujących i pozostających bez zatrudnienia), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest realizowany przez Gdańską Akademię Umiejętności Menedżerskich we współpracy z SERENITY.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu i aktualnie prowadzonej rekrutacji zapraszamy do rozwinięcia poniższych zakładek.

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU IPC-A-610-CIS

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu IPC-A-610-CIS

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „IPC-A-610-CIS”, Edycję I która rozpocznie się w terminie 21-22.01.2019 oraz Edycję II, która rozpocznie się w terminie 23-24.01.2019 roku.

Zapraszamy również do zapisów na kolejne edycje szkolenia – harmonogram poszczególnych edycji został umieszczony poniżej.

O udział w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.wojcik@gaum.pl  lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa od 15 stycznia do: 19 stycznia 2019 roku dla pierwszej edycji oraz do 21 stycznia 2019 roku dla drugiej edycji szkolenia.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.wojcik@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Mariusz Wójcik tel. 608 414 802

FORMULARZ_REKRUTACJI_IPC _15_01_2019

REGULAMIN REKRUTACJI__IPC _15_01_2019

Harmonogram realizacji poszczególnych edycji szkoleń (24h)

Nr grupy Data realizacji kursu Dzień tygodnia Godziny zajęć
1 21.01.2019 poniedziałek 8:30-19:00
22.01.2019 wtorek 8:30-19:00
2 23.01.2019 środa 8:30-19:00
24.01.2019 czwartek 8:30-19:00
3 28.01.2019 poniedziałek 8:30-19:00
29.01.2019 wtorek 8:30-19:00
4 30.01.2019 środa 8:30-19:00
31.01.2019 czwartek 8:30-19:00
5 11.02.2019 poniedziałek 8:30-19:00
12.02.2019 wtorek 8:30-19:00
6 13.02.2019 środa 8:30-19:00
14.02.2019 czwartek 8:30-19:00
7 18.02.2019 poniedziałek 8:30-19:00
19.02.2019 wtorek 8:30-19:00
8 20.02.2019 środa 8:30-19:00

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU PHP, HTML Z CSS

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu html z css oraz php. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Kurs php od podstaw(72h)
 2. HTML z elementami css(40h)

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Kurs php od podstaw” w terminie 21.12.2018-29.01.2019 roku oraz 1 edycję szkolenia „HTML z elementami css” w terminie 26.01-03.02.2019.

Od 4 listopada 2018 roku do udziału w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa do 19 listopada 2018 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa od 21 listopada do 25 listopada 2018 roku
 • Trzecia runda rekrutacyjna trwa od 27 listopada do 2 grudnia 2018 roku
 • Czwarta runda rekrutacyjna trwa  od 4 grudnia do 9 grudnia 2018 roku
 • Piąta runda rekrutacyjna trwa od 11 grudnia do 16 grudnia 2018 roku
 • Szósta runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 18 do 23 grudnia 2018 roku
 • Siódma runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 25 do 30 grudnia 2018 roku
 • Ósma runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 1 do 6 stycznia 2019 roku
 • Dziewiąta runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 8 do 13 stycznia 2019 rok
 • Dziewiąta runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 15 do 20 stycznia 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na „Kurs php od podstaw” zakończyła się 16 grudnia 2018 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

REGULAMIN REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _11_12_2018

FORMULARZ_REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _11_12_2018

Terminy najbliższych szkoleń:

Kurs php od podstaw (72 h lekcyjne) – gr. II

Dzień Data Godzina
piątek 21.12.2018 09-18
sobota 22.12.2018 09-18
niedziela 23.12.2018 09-18
sobota 12.01.2019 09-18
niedziela 13.01.2019 09-18
poniedziałek 28.01.2019 09-18
wtorek 29.01.2019 09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne) -gr. I

Dzień Data Godzina
sobota 26.01.2019 09-18
niedziela 27.01.2019 09-18
sobota 02.02.2019 09-18
niedziela 03.02.2019 09-18CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU JAVA

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu JAVA od podstaw

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „JAVA od podstaw”, Edycję I która rozpocznie się w terminie 27-30.12.2018 oraz Edycję II, która rozpocznie się w terminie 03-06.01.2019 roku.

O udział w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa do 2 grudnia 2018 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa w terminie: 4- 9 grudnia 2018 roku
 • Trzecia rudna rekrutacyjna trwa w terminie 11-16 grudnia 2018 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

FORMULARZ_JAVA_11_12_2108

REGULAMIN REKRUTACJI_JAVA_11_12_2018

Planowane terminy realizacji najbliższych szkoleń:

I edycja Kursu „JAVA od podstaw” (304h):

Numer zjazdu Data realizacji kursu Dzień tygodnia Godziny zajęć
1 27.12.2018 czwartek 14.00-20.30
28.12.2018 piątek 14.00-20.30
29.12.2018 sobota 9.00-19.30
30.12.2018 niedziela 9.00-19.30
2 17.01.2019 czwartek 14.00-20.30
18.01.2019 piątek 14.00-20.30
19.01.2019 sobota 9.00-19.30
20.01.2019 niedziela 9.00-19.30
3 21.02.2019 czwartek 14.00-20.30
22.02.2019 piątek 14.00-20.30
23.02.2019 sobota 9.00-19.30
24.02.2019 niedziela 9.00-19.30
4 04.03.2018 poniedziałek 9.00-19.30
05.03.2018 wtorek 9.00-19.30
5 14.03.2019 czwartek 14.00-20.30
15.03.2019 piątek 14.00-20.30
16.03.2019 sobota 9.00-19.30
17.03.2019 niedziela 9.00-19.30
6 04.04.2019 czwartek 14.00-20.30
05.04.2019 piątek 14.00-20.30
06.04.2019 sobota 9.00-19.30
07.04.2019 niedziela 9.00-19.30
7 02.05.2019 czwartek 14.00-20.30
03.05.2019 piątek 14.00-20.30
04.05.2019 sobota 9.00-19.30
05.05.2019 niedziela 9.00-19.30
8 16.05.2018 czwartek 14.00-20.30
17.05.2018 piątek 14.00-20.30
18.05.2018 sobota 9.00-19.30
19.05.2018 niedziela 9.00-19.30

II edycja Kursu „JAVA od podstaw” (304h):

Numer zjazdu Data realizacji kursu Dzień tygodnia Godziny zajęć
03.01.2019 czwartek 14.00-20.30
04.01.2019 piątek 14.00-20.30
1 05.01.2019 sobota 9.00-19.30
06.01.2019 niedziela 9.00-19.30
07.02.2019 czwartek 14.00-20.30
08.02.2019 piątek 14.00-20.30
2 09.02.2019 sobota 9.00-19.30
10.02.2019 niedziela 9.00-19.30
28.02.2019 czwartek 14.00-20.30
01.03.2019 piątek 14.00-20.30
3 02.03.2019 sobota 9.00-19.30
03.03.2019 niedziela 9.00-19.30
28.03.2019 czwartek 14.00-20.30
29.03.2019 piątek 14.00-20.30
4 30.03.2019 sobota 9.00-19.30
31.03.2019 niedziela 9.00-19.30
5 08.04.2018 poniedziałek 9.00-19.30
09.04.2018 wtorek 9.00-19.30
25.04.2019 czwartek 14.00-20.30
26.04.2019 piątek 14.00-20.30
6 27.04.2019 sobota 9.00-19.30
28.04.2019 niedziela 9.00-19.30
09.05.2019 czwartek 14.00-20.30
10.05.2019 piątek 14.00-20.30
7 11.05.2019 sobota 9.00-19.30
12.05.2019 niedziela 9.00-19.30
23.05.2019 czwartek 14.00-20.30
24.05.2019 piątek 14.00-20.30
8 25.05.2019 sobota 9.00-19.30
26.05.2019 niedziela 9.00-19.30

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI: IX-X EDYCJA 2018/2019 ROK

Rekrutacja na IX-X edycje kursu trenerskiego rozpoczęła się 15 listopada 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w dziewiątej i dziesiątej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, które rozpoczną się w listopadzie 2018 roku. Rekrutacja na dziewiątą i dziesiątą edycję rozpocznie się wkrótce.

UWAGA:

Od 4 listopada 2018 roku do udziału w kursie trenerskim, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) w wyznaczonym terminie.
 • Pierwsza runda naboru trwa do 18 listopada 2018 roku.
 • Druga runda naboru trwa od 20 listopada 2018 roku do 25 listopada 2018 roku.
 • Trzecia runda naboru trwa dla edycji IX od 26 do 28 listopada 2018 roku, a dla edycji X od 27 listopada do 2 grudnia 2018 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 17 września 2018 roku, z późniejszymi zmianami (aktualna wersja 14.11.2018).

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu trenerskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka tel. 798 020 590.

REGULAMIN REKRUTACJI_14_11_2018

Formularz rekrutacyjny_kurs_trenerski_9_10_edycja

Daty realizacji najbliższych edycji kursów trenerskich:

Dziewiąta edycja kursu trenerskiego (120 h lekcyjnych kursu + 24 h egzaminów)

Dzień tygodnia Data realizacji kursu Godziny zajęć
Piątek 30.11.2018 14:15-20:00
Sobota 01.12.2018 08:30-19:00
Niedziela 02.12.2018 08:30-18:15
Piątek 04.01.2019 14:15-20:00
Sobota 05.01.2019 08:30-19:00
Niedziela 06.01.2019 08:30-18:15
Piątek 22.02.2019 14:15-20:00
Sobota 23.02.2019 08:30-19:00
Niedziela 24.02.2019 08:30-18:15
piątek 05.04.2019 14:15-20:00
Sobota 06.04.2019 08:30-19:00
Niedziela 07.04.2019 08:30-18:15
Piątek 26.04.2019 8.00-19.00
sobota 27.04.2019 8.00-19.00

Dziesiąta edycja kursu trenerskiego (120 h lekcyjnych kursu + 24 h egzaminów)

Dzień tygodnia Data realizacji kursu Godziny zajęć
Piątek 21.12.2018 14:15-20:00
Sobota 22.12.2018 08:30-19:00
Niedziela 23.12.2018 08:30-18:15
Piątek 11.01.2019 14:15-20:00
Sobota 12.01.2019 08:30-19:00
Niedziela 13.01.2019 08:30-18:15
Piątek 15.02.2019 14:15-20:00
Sobota 16.02.2019 08:30-19:00
Niedziela 17.02.2019 08:30-18:15
piątek 22.03.2019 14:15-20:00
Sobota 23.03.2019 08:30-19:00
Niedziela 24.03.2019 08:30-18:15
Niedziela 28.04.2019 8.00-19.00
poniedziałek 29.04.2019 8.00-19.00

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU PHP, HTML Z CSS

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu html z css oraz php. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Kurs php od podstaw(72h)
 2. HTML z elementami css(40h)

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Kurs php od podstaw” w terminie 21.12.2018-29.01.2019 roku oraz 2 edycje szkolenia „HTML z elementami css” w terminie 08.12.2018-27.01.2019 roku oraz 17.12.2018-03.02.2019.

UWAGA: Od obecnie do udziału w szkoleniach z zakresu php i html z elementami css, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim(bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Od 4 listopada 2018 roku do udziału w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa do 19 listopada 2018 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa od 21 listopada do 25 listopada 2018 roku
 • Trzecia runda rekrutacyjna trwa od 27 listopada do 2 grudnia 2018 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

REGULAMIN REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _20_11_2018

FORMULARZ_REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS-_28_06_2018

Terminy najbliższych szkoleń:

Kurs php od podstaw (72 h lekcyjne) – gr. II

Dzień Data Godzina
piątek 21.12.2018 09-18
sobota 22.12.2018 09-18
niedziela 23.12.2018 09-18
sobota 12.01.2019 09-18
niedziela 13.01.2019 09-18
poniedziałek 28.01.2019 09-18
wtorek 29.01.2019 09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne) -gr. I

Dzień Data Godzina
sobota 08.12.2018 09-18
niedziela 09.12.2018 09-18
sobota 26.01.2019 09-18
niedziela 27.01.2019 09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne) -gr. II

Dzień Data Godzina
poniedziałek 17.12.2018 09-18
wtorek 18.12.2018 09-18
sobota 02.02.2018 09-18
niedziela 03.02.2018 09-18

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI: VII-X EDYCJA 2018/2019 ROK

Rekrutacja na VII-X edycje kursu trenerskiego rozpocznie się 18 września 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w siódmej i ósmej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, które rozpoczną się w listopadzie 2018 roku. Rekrutacja na dziewiątą i dziesiątą edycję rozpocznie się wkrótce.

UWAGA:

Od 4 listopada 2018 roku do udziału w kursie trenerskim, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

W terminie 22-24.10 2018 roku(do godziny 10) o udział w VII edycji kursu trenerskiego, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Dla pozostałych edycji, od dnia 17 września 2018 roku aż do odwołania do udziału w kursie trenerskim, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim(bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 30 września 2018 roku. Uwaga! W związku z niezebraniem kompletu uczestników w dniu 03.10.2018 rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 21 października 2018 roku. 24 października 2018 roku do godziny 10:00 dla VII edycji kursu trenerskiego oraz do 28.10.2018 , 21.11.2018 16.11.2018 19-20.11.2018 dla VIII edycji kursu trenerskiego.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 17 września 2018 roku, z późniejszymi zmianami (aktualna wersja 14.11.2018).

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu trenerskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka tel. 798 020 590.

REGULAMIN REKRUTACJI_14_11_2018

Formularz rekrutacyjny_17_09_2018_trenerski_v2

Daty realizacji najbliższych edycji kursów trenerskich:

Siódma edycja kursu trenerskiego (120 h lekcyjnych kursu + 24 h egzaminów)

Numer zjazdu Data realizacji kursu
1 02.11.2018
03.11.2018
04.11.2018
2 07.12.2018
08.12.2018
09.12.2018
3 25.01.2019
26.01.2019
27.01.2019
4 15.03.2019
16.03.2019
17.03.2019
6 Egzamin 12.04.2019
13.04.2019

Ósma edycja kursu trenerskiego (120 h lekcyjnych kursu + 24 h egzaminów)

Numer zjazdu Data realizacji kursu
1 23.11.2018
24.11.2018
25.11.2018
2 14.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
3 01.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
4 08.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
6 Egzamin 14.04.2019
15.04.2019

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MS EXCEL, MS POWERPOINT

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu MS Excel, MS Powerpoint. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint
 2. EXCEL od podstaw
 3. Praktyczny kurs EXCELA

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w kursach Excela i Powerpointa wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Excel od podstaw” w terminie 19-21.10.2018 roku.

UWAGA: Od dnia 8 stycznia 2018 roku do udziału w szkoleniach MS Excel i MS Powerpoint, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rekrutacji na dane szkolenie tj. w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji danego szkolenia (aktualne harmonogramy szkoleń widoczne są poniżej w załączniku)

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

FORMULARZ_ REKRUTACYJNY_17_09_2018

REGULAMIN REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _17_09_2018

Umowa szkoleniowa

Terminy najbliższych szkoleń:

Excel od podstaw (24 h lekcyjne)

Dzień Data Godzina
piątek 19.10.2018 12-20
sobota 20.10.2018 09-18
niedziela 21.10.2018 14-21

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU PHP, HTML Z CSS

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu html z css oraz php. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Kurs php od podstaw(72h)
 2. HTML z elementami css(40h)

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Kurs php od podstaw” w terminie 02.11-02.12.2018 roku oraz „HTML z elementami css” w terminie 24.11-09.11.2018 roku.

UWAGA: Od obecnie do udziału w szkoleniach z zakresu php i html z elementami css, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim(bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rekrutacji na dane szkolenie tj. w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem realizacji danego szkolenia (aktualne harmonogramy szkoleń widoczne są poniżej w załączniku)

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

REGULAMIN REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _20_07_2018

FORMULARZ_REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _28_06_2018

Program php

Program html z css

Umowa_wzór_28_06_2018

Terminy najbliższych szkoleń:

Kurs php od podstaw (72 h lekcyjne)

Dzień Data Godzina
piątek 02.11.2018 09-18
sobota 03.11.2018 09-18
niedziela 04.11.2018 09-18
sobota 17.11.2018 09-18
niedziela 18.11.2018 09-18
sobota 01.12.2018 09-18
niedziela 02.12.2018 09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne)

Dzień Data Godzina
sobota 24.11.2018 09-18
niedziela 25.11.2018 09-18
sobota 08.12.2018 09-18
niedziela 09.12.2018 09-18

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MS EXCEL, MS POWERPOINT

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu MS Excel, MS Powerpoint. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint
 2. EXCEL od podstaw
 3. Praktyczny kurs EXCELA

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w kursach Excela i Powerpointa wynosi 0 zł.

W lutym 2018 roku zakończona została rekrutacja na następujące szkolenia, realizowane w ramach projektu: „KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM EXCELA BAZODANOWEGO” oraz „ANALITYK DANYCH z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)”

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Praktyczny kurs Excela” w terminie 13-15 lipca 2018 roku oraz „Excel od podstaw” w terminie 10-12.08.2018 roku.

UWAGA: Od dnia 8 stycznia 2018 roku do udziału w szkoleniach MS Excel i MS Powerpoint, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rekrutacji na dane szkolenie tj. w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji danego szkolenia (aktualne harmonogramy szkoleń widoczne są poniżej w załączniku)

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281..

Formularz rekrutacyjny_23_07_2018

REGULAMIN REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _23_07_2018

Program Excel od podstaw

Program Praktyczny kurs Excela


CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI: IV – VI EDYCJA 2018 ROK

Rekrutacja na IV-VI edycje kursu trenerskiego zostały zakończone. Rekrutacja na kolejne edycje kursów trenerskich (VII-X) rozpocznie się w drugiej połowie 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w czwartej, piątej i szóstej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, które rozpoczną się w styczniu 2018 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 16 grudnia 2017 roku Uwaga! W związku z niezebraniem kompletu uczestników rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 14 stycznia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 4 grudnia 2017 roku

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu trenerskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

Regulamin rekrutacji kurs trenerski z dnia 4 grudnia 2017

Formularz rekrutacyjny kurs trenerski z dnia 4.12.2017

Załącznik 6 – Harmonogram IV edycji kursu trenerskiego

Załącznik 6 – Harmonogram V edycji kursu trenerskiego

Załącznik 6 – Harmonogram VI edycji kursu trenerskiego


CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MS EXCEL, MS POWERPOINT – NABÓR NA 2017

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu MS Excel, MS Powerpoint. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint
 2. KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM EXCELA BAZODANOWEGO
 3. ANALITYK DANYCH z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.wojcik@gaum.pl lub biuro@gaum.com.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rekrutacji na dane szkolenie tj. w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji danego szkolenia (aktualne harmonogramy szkoleń widoczne są poniżej w załączniku)

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: m.wojcik@gaum.com.pl lub biuro@gaum.com.pl Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Mariusz Wójcik 608 414 802.

REGULAMIN REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _30_10_2017

Formularz rekrutacyjny


CERTYFIKOWANY KURS ICF : IV I V EDYCJA 2018 ROK

Rekrutacja na IV-V edycje kursu coachingu zostały zakończone. Nie przewiduje się realizacji dodatkowych edycji kursów coachingu w ramach projektu.

Zapraszamy do udziału w czwartej i piątej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się w styczniu 2018 roku.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.

2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 16 grudnia 2017 roku Uwaga! W związku z niezebraniem kompletu uczestników rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 14 stycznia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 4 grudnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _04_12_2017

Formularz_COACHING _04_12_2017

Harmonogram IV edycji kursu ICF

Harmonogram V edycji kursu ICF


CERTYFIKOWANY KURS ICF

W związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników realizacji projektu w zakresie osób o wykształceniu co najwyżej średnim informujemy o przedłużeniu rekrutacji na II i III Edycję Certyfikowanego Kursu ICF do dnia 22 września 2017 roku.

Rekrutacja na II i III edycję kursu coachingu zostały zakończone. Rekrutacja na kolejne edycje kursów coachingu (IV i V) rozpoczną się na początku grudnia 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 22 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 13 września 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące II-III Edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Formularz rekrutacyjny_13_09_2017 -coaching

Regulamin kurs coachingu z dnia 13.09.2017


Zapraszamy do udziału w I, II oraz III edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się po 14 września 2017 roku(3 grupy po 10 osób każda).

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 12 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące I-III Edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Formularz rekrutacyjny coaching 30.08.2017

Regulamin rekrutacji coaching z dnia 30 sierpnia 2017 roku

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 28 lipca 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl do dnia 26 lipca 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 24 lipca 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 1 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

REGULAMIN REKRUTACJI_ 26_07_2017
Formularz rekrutacyjny_24_07_2017 – trener-1 edycja

Lista uczestników zakwalifikowanych na Certyfikowany Kurs Trenerski Edycja 1


Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 18 sierpnia 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować, przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 08 sierpnia 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 26 lipca 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów (w przypadku wysłania ich skanem) do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 2 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

REGULAMIN REKRUTACJI KURS TRENERSKI 07.08.2017

Formularz rekrutacyjny_01_08_2017 – trener-2 edycja

Lista uczestników zakwalifikowanych na Certyfikowany Kurs Trenerski Edycja 2


Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 8 września 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział‚ w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować, przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 6 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów (w przypadku wysłania ich skanem) do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 3 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji na kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl. Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Harmonogram_III_edycji_Kursu_Trenerskiego

REGULAMIN REKRUTACJI_29_08_2017

Formularz rekrutacyjny_29_08_2017 – trener-3 edycja

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość udziału w jednym z następujących certyfikowanych kursów i szkoleń:

 1. Certyfikowanym 12 – dniowym kursie ICF
 2. Certyfikowanym 18 – dniowym kursie trenerskim ACI
 3. Kursach i szkoleniach informatycznych z zakresu:
   • JAVA -od podstaw frontend/backend
   • HTML z elementami CSS
   • KURS PHP od podstaw
   • GRAFIKA MENEDŻERSKA Z WYKORZYSTANIEM POWERPOINT/GIMP
   • KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM EXCELA BAZODANOWEGO
   • ANALITYK DANYCH z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)
   • EXCEL od podstaw
   • Praktyczny kurs EXCELA

Zajęcia będą realizowane głównie w weekendy, a w przypadku kursów realizowanych w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Zwiększenie poziomu udziału 201 kobiet oraz 344 mężczyzn, w tym 273 pracowników MŚP w kształceniu ustawicznym i poprawa ich pozycji na rynku pracy, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

  1. Zwiększenie konkurencyjności i zdolności do zatrudnienia, awansu lub szybkiej zmiany pracy przez uczestnika projektu na rynku pracy
  2. Uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji i kompetencji w ramach nowego zawodu lub podniesienie kwalifikacji i kompetencji w ramach dotychczas wykonywanej pracy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy i potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem zewnętrznej instytucji walidującej
  3. Nabycie przez uczestnika umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez warsztatowy i praktyczny charakter zajęć
  4. Wzrost świadomości wśród uczestników znaczenia koncepcji uczenia się przez całe życie.

Najważniejszym efektem projektu dla uczestników jest poprawa ich konkurencyjności na rynku pracy i rozbudzenie w nich nawyku kształcenia przez całe życie.

W projekcie „KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – czyli nowoczesne kwalifikacje zawodowe” może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), który z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnik projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową). Projekt obejmuje również :

 • osoby pozostające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub sprawujące osobistą opiekę nad małoletnim dzieckiem i osobą zależną,
 • osoby uczące się (w trybie dziennym i zaocznym),
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność (jeżeli ich udział w projekcie nie wiążę się z wsparciem szkoleniowym do prowadzenia działalności gospodarczej).

Ze względu na kryteria dostępu i założone wskaźniki realizacji w projekcie preferowane są w szczególności osoby należące do następujących grup:

 • pracownicy MŚP,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe),
 • kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 24 lat, w tym w szczególności osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby niepełnosprawne.

26 czerwca 2017- 30 czerwca 2019 roku.

1 511 995,44 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, zakończonych wydaniem certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint (nr zapytania 06/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenia egzaminów walidujących kwalifikacje cyfrowe w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint, które zostaną następnie potwierdzone certyfikatem wydanym przez instytucję certyfikującą, rozpoznawalnym i uznawanym wśród pracodawców w Polsce lub certyfikatem międzynarodowym dla 100 uczestników projektu, w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 22 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00, e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu 18.12.2017 w związku z korektą jednego z oświadczeń . Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania

Zaproszenie do składania oferty – wersja aktualna z 18.11.2017

Formularz oferty – wersja aktualna z 18.11.2017

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 08.01.2018. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.


Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, zakończonych wydaniem certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint (nr zapytania 05/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenia egzaminów walidujących kwalifikacje cyfrowe w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint, które zostaną następnie potwierdzone certyfikatem wydanym przez instytucję certyfikującą, rozpoznawalnym i uznawanym wśród pracodawców w Polsce lub certyfikatem międzynarodowym dla 100 uczestników projektu, w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 13 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało zakończone w dniu 15.12.2017. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – żadna oferta nie spełniła kryteriów formalnych.


Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, uprawniających do uzyskania międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute (ACI) (nr zapytania 04/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:przeprowadzenia egzaminów walidujących nabyte przez uczestników projektu kwalifikacje trenerskie zgodnie z zakresem certyfikacji na poziomie Certified Professional International Trainer® ACI (CIPT® ACI) lub Certified International Associate Trainer® ACI (CIAT® ACI) dla 60 uczestników projektu, które będą potwierdzone certyfikatem nadanym przez instytucję międzynarodową American Certification Institute (ACI) w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 4 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu 30.11.2017 w związku z rozszerzeniem zakresu certyfikacji, osób uprawnionych do pełnienia roli trenera-egzaminatora . Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania

Formularz oferty(korekta)

Zaproszenie do składania ofert(korekta)

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 06.12.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Paweł Błaszkiewicz


Zaproszenie do składania ofert: przeprowadzenie szkoleń programistycznych (nr zapytania 03/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie szkoleń informatycznych – programistycznych w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich, na realizację następujących zamówień częściowych:

 1. JAVA -od podstaw frontend/backend
 2. JAVA-Android,
 3. JAVA technologie,
 4. KURS JAVASCRIPT – różne frameworki
 5. Kurs PHP od podstaw
 6. Kurs C -SHARP
 7. Kurs GIT

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składaniu ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 10 listopada o godzinie 23:59. Oferty należy wysłać w formie skanu mailem.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do składania ofert 03_020_2017

Formularz oferty


Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie rozwoju kwalifikacji informatycznych potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile (nr zapytania 02/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie rozwoju kwalifikacji informatycznych, potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile, z tematyki:

-„Kurs księgowości z wykorzystaniem Excela bazodanowego”-3 edycje po 32 h każda

-„Analityk danych z wykorzystaniem Excela i baz danych(MySQL/SQL)” – 5 edycji po 24h każda

– „Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint – 2 edycje po 24 h każda.

 w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 27 września o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do skladania ofert 02 020 2017 ZK

Formularz oferty 02_020_2017_ZK

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 15.10.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Centrum Szkoleniowe MultiFocus Alan Wolf


Zaproszenie do składania ofert: na przeprowadzenie Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF (nr zapytania 01/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie 5 edycji Certyfikowanego Kursu coachingu opartego o standardy i kodeks etyczny International Coach Federation (ICF) pozwalających na certyfikację zgodnie z ścieżką ACC ACTP, ACC ACSTH lub ACC Portfolio w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 8 września o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu rozpoczęcia postępowania 01.09.2017 w związku z dodaniem możliwości składania ofert drogą elektroniczną i wydłużenie czasu składania do godziny 23:59 08.09.2017. W dniu 08.09.2017 dokonano korekty pomyłki w dacie otwarcia oferty (soboty 09.09.17 na wtorek 12.09.17). Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania.

Formularz oferty 01_020_2017_ZK

Zaproszenie do składania ofert aktualizacja z dnia 08.09.2017

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 13.09.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Leader Business Institute Anna Cywińska.


Zaproszenie do składania ofert: O CENĘ TOWARU NR ZC/02/020/2017

W związku z przeprowadzaną procedurą rozeznania rynku GAUM zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie skryptów szkoleniowych i zestawów szkoleniowych na potrzeby projektu: RPPM.05.05.00-22-0020/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5.

Szczegóły zamówienia można znaleźć w załączonym formularzu. Na oferty czekamy do dnia:
25 lipca 2017 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281.

2017_07_18_Materiały_szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert: zakup laptopów (nr zapytania ZC/01/020/2017)

W związku z przeprowadzaną procedurą rozeznania rynku GAUM zaprasza do składania ofert na:

Zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu: RPPM.05.05.00-22-0020/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 Poddziałania.

Szczegóły zamówienia wraz z sugerowaną specyfikacją techniczną sprzętu można znaleźć w załączonym formularzu. Na oferty czekamy do dnia:

28 lipca 2017 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: a.wolf@gaum.com.pl

2017_07_21_zakup_laptopów

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskaću kierownika projektu Doroty Kucharskiej pod numerem telefonu: 600 095 639 lub mailowo, kierując zapytanie na adres: d.kucharska@gaum.pl

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 .

Zobacz dla kogo pracowaliśmy