Gaum logo

Projekt EU dla województwa pomorskiego


Projekt „KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – czyli nowoczesne kwalifikacje zawodowe” jest regionalnym projektem otwartym, realizowanym do 30.06.2019 roku, skierowanym do grupy 545 osób, mieszkańców woj. pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej (pracujących i pozostających bez zatrudnienia), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest realizowany przez Gdańską Akademię Umiejętności Menedżerskich we współpracy z SERENITY.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu i aktualnie prowadzonej rekrutacji zapraszamy do rozwinięcia poniższych zakładek.

[collapsibles class=”yourcustomclass”]

[collapse title=”Rekrutacja„]

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MS EXCEL, MS POWERPOINT

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu MS Excel. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. EXCEL od podstaw
 2. Praktyczny kurs EXCELA

Dla osób z wykształceniem średnim koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.  UWAGA! Od dnia 17 maja kosztu udziału w w/w szkoleniach dla wszystkich uczestników wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie:

 • „Praktyczny kurs Excela” w terminie 12-14.04.2019 (rekrutacja od 5 lutego 2019 roku)
 • „Praktyczny kurs Excela” w terminie 17-19.05.2019 (rekrutacja od 5 lutego 2019 roku)
 • „Praktyczny kurs Excela” w terminie 24-26.05.2019 (rekrutacja od 5 lutego 2019 roku)
 • „Excel od podstaw” w terminie 31.05-02.06.2019 (rekrutacja od 5 lutego 2019 roku)
 • „Praktyczny kurs Excela” w terminie 21-23.06.2019 (rekrutacja od 5 lutego 2019 roku)

UWAGA: Szkolenia z Excela są skierowane przede wszystkim od osób o wykształceniu maksymalnie średnim. Od 23.01 stycznia o udział w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.wojcik@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty)przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa od 23 stycznia do: 27 stycznia 2019 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa od 29 stycznia do: 3 lutego 2019 roku
 • Trzecia runda rekrutacyjna trwa od 5 lutego do: 10 lutego 2019 roku
 • Czwarta runda rekrutacyjna trwa od 12 lutego do: 17 lutego 2019 roku
 • Piąta runda rekrutacyjna trwa od 19 lutego do: 24 lutego 2019 roku
 • Szósta runda rekrutacyjna trwa od 26 lutego do: 3 marca 2019 roku
 • Siódma runda rekrutacyjna trwa od: 5 marca do: 10 marca 2019 roku
 • Ósma runda rekrutacyjna trwa od: 12 marca do: 17 marca 2019 roku
 • Dziewiąta runda rekrutacyjna trwa od: 19 marca do: 24 marca 2019 roku
 • Dziesiąta runda rekrutacyjna trwa od: 26 marca do: 31 marca 2019 roku
 • Jedenasta runda rekrutacyjna trwa od: 2 do 7 kwietnia 2019 roku
 • Dwunasta runda rekrutacyjna trwa od: 9 do 14 kwietnia 2019 roku
 • Trzynasta runda rekrutacyjna trwa od: 16 do 21 kwietnia 2019 roku 
 • Czternasta runda rekrutacyjna trwa od: 23 do 28 kwietnia 2019 roku
 • Piętnasta runda rekrutacyjna trwa od: 30 kwietnia do 5 maja 2019 roku
 • Szesnasta runda rekrutacyjna trwa od: 7 do 12 maja 2019 roku
 • Siedemnasta runda rekrutacyjna trwa od: 14 do 19 maja 2019 roku
 • Osiemnasta runda rekrutacyjna trwa od: 21 do 26 maja 2019 roku
 • Dziewiętnasta runda rekrutacyjna trwa od: 28 maja do 2 czerwca 2019 roku
 • Dwudziesta runda rekrutacyjna trwa od: 4 do 9 czerwca 2019 roku
 • Dwudziesta pierwsza runda rekrutacyjna trwa od: 11 do 16 czerwca
 • Dwudziesta druga runda rekrutacyjna trwa od: 18 do 23 czerwca 2019 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.wojcik@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Mariusz Wójcik tel. 608 414 802

REGULAMIN REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _13.02

FORMULARZ REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _23_01_2019

Terminy najbliższych szkoleń:

Praktyczny Kurs Excela (24h lekcyjne)

Dzień Data
piątek 08.03.2019
sobota 09.03.2019
niedziela 10.03.2019

Praktyczny Kurs Excela (24 h lekcyjne)

Dzień Data
piątek 12.04.2019
sobota 13.04.2019
niedziela 15.04.2019

Praktyczny Kurs Excela (24 h lekcyjne)

Dzień Data
piątek 17.05.2019
sobota 18.05.2019
niedziela 19.05.2019

Praktyczny Kurs Excela (24 h lekcyjne)

Dzień Data
piątek 24.05.2019
sobota 25.05.2019
niedziela 26.05.2019

Excel od podstaw (24 h lekcyjne)

Dzień Data
piątek 31.05.2019
sobota 01.06.2019
niedziela 02.06.2019

Praktyczny Kurs Excela (24 h lekcyjne)

Dzień Data
piatek 21.06.2019
sobota 22.06.2019
niedziela 23.06.2019

[/collapse]

[collapse title=”Archiwalne rekrutacje„]

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU IPC-A-610-CIS – II NABÓR

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu IPC-A-610-CIS

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „IPC-A-610-CIS”zgodnie z harmonogramem rekrutacji widocznym poniżej.

Harmonogram poszczególnych edycji został umieszczony na końcu ogłoszenia.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim od osób o wykształceniu maksymalnie średnim. O udział w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.wojcik@gaum.pl  lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa od 5 do 10 marca 2019 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa od 12 do 15 marca 2019 roku dla dziewiątej edycji oraz do 17 marca 2019 roku dla dziesiątej i każdej kolejnej edycji szkolenia.
 • Trzecia runda rekrutacyjna trwa od 19 do 24 marca 2019 roku
 • Czwarta runda rekrutacyjna trwa od 26 do 31 marca 2019 rok
 • Piata runda rekrutacyjna trwa od  2 do 5 kwietnia 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.wojcik@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Mariusz Wójcik tel. 608 414 802.

FORMULARZ_REKRUTACJI_IPC _06_03_2019

REGULAMIN REKRUTACJI__IPC _06_03_2019

Harmonogram realizacji poszczególnych edycji szkoleń (24h)

Nr grupy Data realizacji kursu Dzień tygodnia Godziny zajęć
9 18.03.2019 poniedziałek 8:30-19:00
19.03.2019 wtorek 8:30-19:00
10 20.03.2019 środa 8:30-19:00
21.03.2019 czwartek 8:30-19:00
11 08.04.2019 poniedziałek 8:30-19:00
09.04.2019 wtorek 8:30-19:00
12 10.04.2019 środa 8:30-19:00
11.04.2019 czwartek 8:30-19:00

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU PHP, HTML Z CSS 

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu html z css oraz php. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Kurs php od podstaw edycja III (72h)
 2. HTML z elementami css edycje II-V (40h)

Dla osób z wykształceniem średnim koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

UWAGA: Od dnia 23.01.2019 roku do udziału w szkoleniach z zakresu php oraz html z elementami css, w przypadku osób w wieku 25 + na III edycję Kursu php od podstaw i II edycję „HTML z elementami css” kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim(bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Od dnia 12.02.2019 roku do udziału w szkoleniach z zakresu php oraz html z elementami css dopuszczone sa również osoby z wykształceniem policealnym i wyższym, z zachowaniem zasady pierwszeństwa w dostępie do projektu dla osób z wykształceniem co najwyżej średnim

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Kurs php od podstaw” edycja III w terminie: 06.03-16.04.2019 oraz drugą edycję szkolenia „HTML z elementami css” w terminie 20.03-04.04.2019.

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa od 23 do 27 stycznia 2019 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa od 29 stycznia do 3 lutego 2019 roku
 • Trzecia runda rekrutacyjna trwa od 5 lutego do: 10 lutego 2019 roku
 • Czwarta runda rekrutacyjna trwa od 12 lutego do: 17 lutego 2019 roku
 • Piata runda rekrutacyjna trwa od 19 lutego do: 24 lutego 2019 roku
 • Szósta runda rekrutacyjna trwa od 26 lutego do: 01 marca 2019 roku
 • Siódma runda rekrutacyjna trwa od 05 marca do: 10 marca 2019 roku
 • Ósma runda rekrutacyjna trwa od: 12 marca do: 17 marca 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

REGULAMIN REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _12.02

FORMULARZ_PHP_HTML_CSS _23_01_2019

Terminy najbliższych szkoleń:

Kurs php od podstaw (72 h lekcyjne) – gr. III

Dzień Data Godzina
środa 06.03.2019      09-18
czwartek 07.03.2019      09-18
środa 20.03.2019      09-18
czwartek 21.03.2019      09-18
piątek 22.03.2019      09-18
poniedziałek 15.04.2019      09-18
wtorek 16.04.2019      09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne) -gr. II

Dzień Data Godzina
środa 23.03.2019      09-18
czwartek 24.03.2019      09-18
sobota 03.04.2019      09-18
niedziela 04.04.2019      09-18

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU IPC-A-610-CIS

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu IPC-A-610-CIS

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „IPC-A-610-CIS”zgodnie z harmonogramem rekrutacji widocznym poniżej.

Harmonogram poszczególnych edycji został umieszczony na końcu ogłoszenia.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim od osób o wykształceniu maksymalnie średnim. O udział w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.wojcik@gaum.pl  lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa od 15 stycznia do: 25 stycznia 2019 roku dla pierwszej edycji oraz do 22 stycznia 2019 roku dla drugiej i każdej kolejnej edycji szkolenia.
 • Druga runda rekrutacyjna trwa od 22 stycznia do: 25 stycznia 2019 roku dla trzeciej edycji oraz do 29 stycznia 2019 roku dla każdej kolejnej edycji szkolenia.
 • Trzeciej runda rekrutacyjna trwa od 29 stycznia do 10 lutego 2019 roku.
 • Czwarta runda rekrutacyjna trwa od 12 lutego 2019 roku do 15 lutego dla edycji siódmej i do 17 lutego dla edycji ósmej.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.wojcik@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Mariusz Wójcik tel. 608 414 802

FORMULARZ_REKRUTACJI_IPC _15_01_2019

REGULAMIN REKRUTACJI__IPC _15_01_2019

Harmonogram realizacji poszczególnych edycji szkoleń (24h)

Nr grupy Data realizacji kursu Dzień tygodnia Godziny zajęć
1 21.01.2019 poniedziałek 8:30-19:00
22.01.2019 wtorek 8:30-19:00
2 23.01.2019 środa 8:30-19:00
24.01.2019 czwartek 8:30-19:00
3 28.01.2019 poniedziałek 8:30-19:00
29.01.2019 wtorek 8:30-19:00
4 30.01.2019 środa 8:30-19:00
31.01.2019 czwartek 8:30-19:00
5 11.02.2019 poniedziałek 8:30-19:00
12.02.2019 wtorek 8:30-19:00
6 13.02.2019 środa 8:30-19:00
14.02.2019 czwartek 8:30-19:00
7 18.02.2019 poniedziałek 8:30-19:00
19.02.2019 wtorek 8:30-19:00
8 20.02.2019 środa 8:30-19:00
21.02.2019 czwartek 8:30-19:00

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU PHP, HTML Z CSS

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu html z css oraz php. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Kurs php od podstaw(72h)
 2. HTML z elementami css(40h)

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Kurs php od podstaw” w terminie 21.12.2018-29.01.2019 roku oraz 1 edycję szkolenia „HTML z elementami css” w terminie 26.01-03.02.2019.

Od 4 listopada 2018 roku do udziału w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa do 19 listopada 2018 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa od 21 listopada do 25 listopada 2018 roku
 • Trzecia runda rekrutacyjna trwa od 27 listopada do 2 grudnia 2018 roku
 • Czwarta runda rekrutacyjna trwa  od 4 grudnia do 9 grudnia 2018 roku
 • Piąta runda rekrutacyjna trwa od 11 grudnia do 16 grudnia 2018 roku
 • Szósta runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 18 do 23 grudnia 2018 roku
 • Siódma runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 25 do 30 grudnia 2018 roku
 • Ósma runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 1 do 6 stycznia 2019 roku
 • Dziewiąta runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 8 do 13 stycznia 2019 rok
 • Dziewiąta runda rekrutacyjna dla szkolenia „HTML z elementami css” trwa od 15 do 24 stycznia 2019 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja na „Kurs php od podstaw” zakończyła się 16 grudnia 2018 roku. Rekrutacja na „HTML z elementami css” zakończyła się 24 stycznia 2019 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

REGULAMIN REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _11_12_2018

FORMULARZ_REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _11_12_2018

Terminy najbliższych szkoleń:

Kurs php od podstaw (72 h lekcyjne) – gr. II

Dzień Data Godzina
piątek 21.12.2018 09-18
sobota 22.12.2018 09-18
niedziela 23.12.2018 09-18
sobota 12.01.2019 09-18
niedziela 13.01.2019 09-18
poniedziałek 28.01.2019 09-18
wtorek 29.01.2019 09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne) -gr. I

Dzień Data Godzina
sobota 26.01.2019 09-18
niedziela 27.01.2019 09-18
sobota 02.02.2019 09-18
niedziela 03.02.2019 09-18

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU JAVA

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu JAVA od podstaw

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „JAVA od podstaw”, Edycję I która rozpocznie się w terminie 27-30.12.2018 oraz Edycję II, która rozpocznie się w terminie 03-06.01.2019 roku.

O udział w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa do 2 grudnia 2018 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa w terminie: 4- 9 grudnia 2018 roku
 • Trzecia rudna rekrutacyjna trwa w terminie 11-16 grudnia 2018 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

FORMULARZ_JAVA_11_12_2108

REGULAMIN REKRUTACJI_JAVA_11_12_2018

Planowane terminy realizacji najbliższych szkoleń:

I edycja Kursu „JAVA od podstaw” (304h):

Numer zjazdu Data realizacji kursu Dzień tygodnia Godziny zajęć
1 27.12.2018 czwartek 14.00-20.30
28.12.2018 piątek 14.00-20.30
29.12.2018 sobota 9.00-19.30
30.12.2018 niedziela 9.00-19.30
2 17.01.2019 czwartek 14.00-20.30
18.01.2019 piątek 14.00-20.30
19.01.2019 sobota 9.00-19.30
20.01.2019 niedziela 9.00-19.30
3 21.02.2019 czwartek 14.00-20.30
22.02.2019 piątek 14.00-20.30
23.02.2019 sobota 9.00-19.30
24.02.2019 niedziela 9.00-19.30
4 04.03.2018 poniedziałek 9.00-19.30
05.03.2018 wtorek 9.00-19.30
5 14.03.2019 czwartek 14.00-20.30
15.03.2019 piątek 14.00-20.30
16.03.2019 sobota 9.00-19.30
17.03.2019 niedziela 9.00-19.30
6 04.04.2019 czwartek 14.00-20.30
05.04.2019 piątek 14.00-20.30
06.04.2019 sobota 9.00-19.30
07.04.2019 niedziela 9.00-19.30
7 02.05.2019 czwartek 14.00-20.30
03.05.2019 piątek 14.00-20.30
04.05.2019 sobota 9.00-19.30
05.05.2019 niedziela 9.00-19.30
8 16.05.2018 czwartek 14.00-20.30
17.05.2018 piątek 14.00-20.30
18.05.2018 sobota 9.00-19.30
19.05.2018 niedziela 9.00-19.30

II edycja Kursu „JAVA od podstaw” (304h):

Numer zjazdu Data realizacji kursu Dzień tygodnia Godziny zajęć
03.01.2019 czwartek 14.00-20.30
04.01.2019 piątek 14.00-20.30
1 05.01.2019 sobota 9.00-19.30
06.01.2019 niedziela 9.00-19.30
07.02.2019 czwartek 14.00-20.30
08.02.2019 piątek 14.00-20.30
2 09.02.2019 sobota 9.00-19.30
10.02.2019 niedziela 9.00-19.30
28.02.2019 czwartek 14.00-20.30
01.03.2019 piątek 14.00-20.30
3 02.03.2019 sobota 9.00-19.30
03.03.2019 niedziela 9.00-19.30
28.03.2019 czwartek 14.00-20.30
29.03.2019 piątek 14.00-20.30
4 30.03.2019 sobota 9.00-19.30
31.03.2019 niedziela 9.00-19.30
5 08.04.2018 poniedziałek 9.00-19.30
09.04.2018 wtorek 9.00-19.30
25.04.2019 czwartek 14.00-20.30
26.04.2019 piątek 14.00-20.30
6 27.04.2019 sobota 9.00-19.30
28.04.2019 niedziela 9.00-19.30
09.05.2019 czwartek 14.00-20.30
10.05.2019 piątek 14.00-20.30
7 11.05.2019 sobota 9.00-19.30
12.05.2019 niedziela 9.00-19.30
23.05.2019 czwartek 14.00-20.30
24.05.2019 piątek 14.00-20.30
8 25.05.2019 sobota 9.00-19.30
26.05.2019 niedziela 9.00-19.30

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI: IX-X EDYCJA 2018/2019 ROK

Rekrutacja na IX-X edycje kursu trenerskiego rozpoczęła się 15 listopada 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w dziewiątej i dziesiątej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, które rozpoczną się w listopadzie 2018 roku. Rekrutacja na dziewiątą i dziesiątą edycję rozpocznie się wkrótce.

UWAGA:

Od 4 listopada 2018 roku do udziału w kursie trenerskim, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) w wyznaczonym terminie.
 • Pierwsza runda naboru trwa do 18 listopada 2018 roku.
 • Druga runda naboru trwa od 20 listopada 2018 roku do 25 listopada 2018 roku.
 • Trzecia runda naboru trwa dla edycji IX od 26 do 28 listopada 2018 roku, a dla edycji X od 27 listopada do 2 grudnia 2018 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 17 września 2018 roku, z późniejszymi zmianami (aktualna wersja 14.11.2018).

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu trenerskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka tel. 798 020 590.

REGULAMIN REKRUTACJI_14_11_2018

Formularz rekrutacyjny_kurs_trenerski_9_10_edycja

Daty realizacji najbliższych edycji kursów trenerskich:

Dziewiąta edycja kursu trenerskiego (120 h lekcyjnych kursu + 24 h egzaminów)

Dzień tygodnia Data realizacji kursu Godziny zajęć
Piątek 30.11.2018 14:15-20:00
Sobota 01.12.2018 08:30-19:00
Niedziela 02.12.2018 08:30-18:15
Piątek 04.01.2019 14:15-20:00
Sobota 05.01.2019 08:30-19:00
Niedziela 06.01.2019 08:30-18:15
Piątek 22.02.2019 14:15-20:00
Sobota 23.02.2019 08:30-19:00
Niedziela 24.02.2019 08:30-18:15
piątek 05.04.2019 14:15-20:00
Sobota 06.04.2019 08:30-19:00
Niedziela 07.04.2019 08:30-18:15
Piątek 26.04.2019 8.00-19.00
sobota 27.04.2019 8.00-19.00

Dziesiąta edycja kursu trenerskiego (120 h lekcyjnych kursu + 24 h egzaminów)

Dzień tygodnia Data realizacji kursu Godziny zajęć
Piątek 21.12.2018 14:15-20:00
Sobota 22.12.2018 08:30-19:00
Niedziela 23.12.2018 08:30-18:15
Piątek 11.01.2019 14:15-20:00
Sobota 12.01.2019 08:30-19:00
Niedziela 13.01.2019 08:30-18:15
Piątek 15.02.2019 14:15-20:00
Sobota 16.02.2019 08:30-19:00
Niedziela 17.02.2019 08:30-18:15
piątek 22.03.2019 14:15-20:00
Sobota 23.03.2019 08:30-19:00
Niedziela 24.03.2019 08:30-18:15
Niedziela 28.04.2019 8.00-19.00
poniedziałek 29.04.2019 8.00-19.00

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU PHP, HTML Z CSS

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu html z css oraz php. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Kurs php od podstaw(72h)
 2. HTML z elementami css(40h)

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Kurs php od podstaw” w terminie 21.12.2018-29.01.2019 roku oraz 2 edycje szkolenia „HTML z elementami css” w terminie 08.12.2018-27.01.2019 roku oraz 17.12.2018-03.02.2019.

UWAGA: Od obecnie do udziału w szkoleniach z zakresu php i html z elementami css, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim(bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Od 4 listopada 2018 roku do udziału w szkoleniach, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rundy rekrutacji na dane szkolenie.
 • Pierwsza runda rekrutacyjna trwa do 19 listopada 2018 roku
 • Druga runda rekrutacyjna trwa od 21 listopada do 25 listopada 2018 roku
 • Trzecia runda rekrutacyjna trwa od 27 listopada do 2 grudnia 2018 roku

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

REGULAMIN REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _20_11_2018

FORMULARZ_REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS-_28_06_2018

Terminy najbliższych szkoleń:

Kurs php od podstaw (72 h lekcyjne) – gr. II

Dzień Data Godzina
piątek 21.12.2018 09-18
sobota 22.12.2018 09-18
niedziela 23.12.2018 09-18
sobota 12.01.2019 09-18
niedziela 13.01.2019 09-18
poniedziałek 28.01.2019 09-18
wtorek 29.01.2019 09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne) -gr. I

Dzień Data Godzina
sobota 08.12.2018 09-18
niedziela 09.12.2018 09-18
sobota 26.01.2019 09-18
niedziela 27.01.2019 09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne) -gr. II

Dzień Data Godzina
poniedziałek 17.12.2018 09-18
wtorek 18.12.2018 09-18
sobota 02.02.2018 09-18
niedziela 03.02.2018 09-18

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI: VII-X EDYCJA 2018/2019 ROK

Rekrutacja na VII-X edycje kursu trenerskiego rozpocznie się 18 września 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w siódmej i ósmej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, które rozpoczną się w listopadzie 2018 roku. Rekrutacja na dziewiątą i dziesiątą edycję rozpocznie się wkrótce.

UWAGA:

Od 4 listopada 2018 roku do udziału w kursie trenerskim, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

W terminie 22-24.10 2018 roku(do godziny 10) o udział w VII edycji kursu trenerskiego, mogą ubiegać się również osoby z wykształceniem wyższym niż średnie (poziomi ISCED 4 i wyżej) przy zachowaniu pierwszeństwa udziału dla osób z wykształceniem średnim (do ISCED 3).

Dla pozostałych edycji, od dnia 17 września 2018 roku aż do odwołania do udziału w kursie trenerskim, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim(bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 30 września 2018 roku. Uwaga! W związku z niezebraniem kompletu uczestników w dniu 03.10.2018 rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 21 października 2018 roku. 24 października 2018 roku do godziny 10:00 dla VII edycji kursu trenerskiego oraz do 28.10.2018 , 21.11.2018 16.11.2018 19-20.11.2018 dla VIII edycji kursu trenerskiego.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 17 września 2018 roku, z późniejszymi zmianami (aktualna wersja 14.11.2018).

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu trenerskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka tel. 798 020 590.

REGULAMIN REKRUTACJI_14_11_2018

Formularz rekrutacyjny_17_09_2018_trenerski_v2

Daty realizacji najbliższych edycji kursów trenerskich:

Siódma edycja kursu trenerskiego (120 h lekcyjnych kursu + 24 h egzaminów)

Numer zjazdu Data realizacji kursu
1 02.11.2018
03.11.2018
04.11.2018
2 07.12.2018
08.12.2018
09.12.2018
3 25.01.2019
26.01.2019
27.01.2019
4 15.03.2019
16.03.2019
17.03.2019
6 Egzamin 12.04.2019
13.04.2019

Ósma edycja kursu trenerskiego (120 h lekcyjnych kursu + 24 h egzaminów)

Numer zjazdu Data realizacji kursu
1 23.11.2018
24.11.2018
25.11.2018
2 14.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
3 01.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
4 08.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
6 Egzamin 14.04.2019
15.04.2019

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MS EXCEL, MS POWERPOINT

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu MS Excel, MS Powerpoint. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint
 2. EXCEL od podstaw
 3. Praktyczny kurs EXCELA

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w kursach Excela i Powerpointa wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Excel od podstaw” w terminie 19-21.10.2018 roku.

UWAGA: Od dnia 8 stycznia 2018 roku do udziału w szkoleniach MS Excel i MS Powerpoint, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rekrutacji na dane szkolenie tj. w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji danego szkolenia (aktualne harmonogramy szkoleń widoczne są poniżej w załączniku)

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

FORMULARZ_ REKRUTACYJNY_17_09_2018

REGULAMIN REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _17_09_2018

Umowa szkoleniowa

Terminy najbliższych szkoleń:

Excel od podstaw (24 h lekcyjne)

Dzień Data Godzina
piątek 19.10.2018 12-20
sobota 20.10.2018 09-18
niedziela 21.10.2018 14-21

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU PHP, HTML Z CSS

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu html z css oraz php. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Kurs php od podstaw(72h)
 2. HTML z elementami css(40h)

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w w/w szkoleniach wynosi 0 zł.

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Kurs php od podstaw” w terminie 02.11-02.12.2018 roku oraz „HTML z elementami css” w terminie 24.11-09.11.2018 roku.

UWAGA: Od obecnie do udziału w szkoleniach z zakresu php i html z elementami css, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim(bez uwzględnienia szkoły policealnej).

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rekrutacji na dane szkolenie tj. w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed dniem realizacji danego szkolenia (aktualne harmonogramy szkoleń widoczne są poniżej w załączniku)

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281.

REGULAMIN REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _20_07_2018

FORMULARZ_REKRUTACJI_PHP_HTML_CSS _28_06_2018

Program php

Program html z css

Umowa_wzór_28_06_2018

Terminy najbliższych szkoleń:

Kurs php od podstaw (72 h lekcyjne)

Dzień Data Godzina
piątek 02.11.2018 09-18
sobota 03.11.2018 09-18
niedziela 04.11.2018 09-18
sobota 17.11.2018 09-18
niedziela 18.11.2018 09-18
sobota 01.12.2018 09-18
niedziela 02.12.2018 09-18

Kurs HTML z elementami css (40 h lekcyjne)

Dzień Data Godzina
sobota 24.11.2018 09-18
niedziela 25.11.2018 09-18
sobota 08.12.2018 09-18
niedziela 09.12.2018 09-18

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MS EXCEL, MS POWERPOINT

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu MS Excel, MS Powerpoint. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint
 2. EXCEL od podstaw
 3. Praktyczny kurs EXCELA

Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo koszt udziału w kursach Excela i Powerpointa wynosi 0 zł.

W lutym 2018 roku zakończona została rekrutacja na następujące szkolenia, realizowane w ramach projektu: „KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM EXCELA BAZODANOWEGO” oraz „ANALITYK DANYCH z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)”

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenie „Praktyczny kurs Excela” w terminie 13-15 lipca 2018 roku oraz „Excel od podstaw” w terminie 10-12.08.2018 roku.

UWAGA: Od dnia 8 stycznia 2018 roku do udziału w szkoleniach MS Excel i MS Powerpoint, w przypadku osób w wieku 25 + kwalifikują się jedynie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: j.makuch@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rekrutacji na dane szkolenie tj. w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji danego szkolenia (aktualne harmonogramy szkoleń widoczne są poniżej w załączniku)

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl .Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Joanna Makuch tel. 664 494 281..

Formularz rekrutacyjny_23_07_2018

REGULAMIN REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _23_07_2018

Program Excel od podstaw

Program Praktyczny kurs Excela


CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI: IV – VI EDYCJA 2018 ROK

Rekrutacja na IV-VI edycje kursu trenerskiego zostały zakończone. Rekrutacja na kolejne edycje kursów trenerskich (VII-X) rozpocznie się w drugiej połowie 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w czwartej, piątej i szóstej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, które rozpoczną się w styczniu 2018 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 16 grudnia 2017 roku Uwaga! W związku z niezebraniem kompletu uczestników rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 14 stycznia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 4 grudnia 2017 roku

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu trenerskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

Regulamin rekrutacji kurs trenerski z dnia 4 grudnia 2017

Formularz rekrutacyjny kurs trenerski z dnia 4.12.2017

Załącznik 6 – Harmonogram IV edycji kursu trenerskiego

Załącznik 6 – Harmonogram V edycji kursu trenerskiego

Załącznik 6 – Harmonogram VI edycji kursu trenerskiego


CERTYFIKOWANE SZKOLENIA MS EXCEL, MS POWERPOINT – NABÓR NA 2017

Zapraszamy do udziału w profesjonalnych szkoleniach z zakresu MS Excel, MS Powerpoint. Obecnie istnieje możliwość udziału w następujących szkoleniach:

 1. Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint
 2. KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM EXCELA BAZODANOWEGO
 3. ANALITYK DANYCH z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)

Aby zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu, po czym podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.wojcik@gaum.pl lub biuro@gaum.com.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) przed zakończeniem rekrutacji na dane szkolenie tj. w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji danego szkolenia (aktualne harmonogramy szkoleń widoczne są poniżej w załączniku)

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w aktualnym Regulaminie rekrutacji.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: m.wojcik@gaum.com.pl lub biuro@gaum.com.pl Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Mariusz Wójcik 608 414 802.

REGULAMIN REKRUTACJI_EXCEL_POWERPOINT _30_10_2017

Formularz rekrutacyjny


CERTYFIKOWANY KURS ICF : IV I V EDYCJA 2018 ROK

Rekrutacja na IV-V edycje kursu coachingu zostały zakończone. Nie przewiduje się realizacji dodatkowych edycji kursów coachingu w ramach projektu.

Zapraszamy do udziału w czwartej i piątej edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się w styczniu 2018 roku.

Aby zgłosić swój udział do udziału w Kursie należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.

2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: m.bielicka@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 16 grudnia 2017 roku Uwaga! W związku z niezebraniem kompletu uczestników rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 14 stycznia 2018 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 4 grudnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kursu coachingu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod można uzyskać pisząc na adres e-mail: m.bielicka@gaum.pl . Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie rekrutacji: Magdalena Bielicka 798 020 590

REGULAMIN REKRUTACJI_COACHING _04_12_2017

Formularz_COACHING _04_12_2017

Harmonogram IV edycji kursu ICF

Harmonogram V edycji kursu ICF


CERTYFIKOWANY KURS ICF

W związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników realizacji projektu w zakresie osób o wykształceniu co najwyżej średnim informujemy o przedłużeniu rekrutacji na II i III Edycję Certyfikowanego Kursu ICF do dnia 22 września 2017 roku.

Rekrutacja na II i III edycję kursu coachingu zostały zakończone. Rekrutacja na kolejne edycje kursów coachingu (IV i V) rozpoczną się na początku grudnia 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 22 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 13 września 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące II-III Edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Formularz rekrutacyjny_13_09_2017 -coaching

Regulamin kurs coachingu z dnia 13.09.2017


Zapraszamy do udziału w I, II oraz III edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF, które rozpoczną się po 14 września 2017 roku(3 grupy po 10 osób każda).

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 12 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące I-III Edycji Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Formularz rekrutacyjny coaching 30.08.2017

Regulamin rekrutacji coaching z dnia 30 sierpnia 2017 roku

CERTYFIKOWANY KURS TRENERSKI

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 28 lipca 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl do dnia 26 lipca 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 24 lipca 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 1 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

REGULAMIN REKRUTACJI_ 26_07_2017
Formularz rekrutacyjny_24_07_2017 – trener-1 edycja

Lista uczestników zakwalifikowanych na Certyfikowany Kurs Trenerski Edycja 1


Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 18 sierpnia 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować, przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 08 sierpnia 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 26 lipca 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów (w przypadku wysłania ich skanem) do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 2 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

REGULAMIN REKRUTACJI KURS TRENERSKI 07.08.2017

Formularz rekrutacyjny_01_08_2017 – trener-2 edycja

Lista uczestników zakwalifikowanych na Certyfikowany Kurs Trenerski Edycja 2


Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI, który rozpocznie się 8 września 2017 roku.

Aby zgłosić swój udział‚ w Kursie należy:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go w jednym egzemplarzu i podpisać czytelnie wszystkie oświadczenia w formularzu w wyznaczonych miejscach.
 2. Następnie wypełniony formularz należy zeskanować, przesłać mailem na adres: biuro@gaum.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty) do dnia 6 września 2017 roku.

Lista uczestników zostanie wybrana w oparciu o kryteria sformułowane w Regulaminie rekrutacji z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Dostarczenie oryginałów dokumentów (w przypadku wysłania ich skanem) do Biura Projektu będzie wymagane dopiero po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w momencie podpisywania umowy szkoleniowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące 3 Edycji Certyfikowanego Kursu Trenerskie ACI umieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji na kurs trenerski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem i zgłaszania się do udziału w kursie.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl lub d.kucharska@gaum.pl. Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281, Dorota Kucharska 600 095 639.

Harmonogram_III_edycji_Kursu_Trenerskiego

REGULAMIN REKRUTACJI_29_08_2017

Formularz rekrutacyjny_29_08_2017 – trener-3 edycja

[/collapse]

[collapse title=”Zakres projektu„]

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość udziału w jednym z następujących certyfikowanych kursów i szkoleń:

 1. Certyfikowanym 12 – dniowym kursie ICF
 2. Certyfikowanym 18 – dniowym kursie trenerskim ACI
 3. Kursach i szkoleniach informatycznych z zakresu:
   • JAVA -od podstaw frontend/backend
   • HTML z elementami CSS
   • KURS PHP od podstaw
   • GRAFIKA MENEDŻERSKA Z WYKORZYSTANIEM POWERPOINT/GIMP
   • KSIĘGOWOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM EXCELA BAZODANOWEGO
   • ANALITYK DANYCH z wykorzystaniem Excela i baz danych (MySQL/SQL)
   • EXCEL od podstaw
   • Praktyczny kurs EXCELA

Zajęcia będą realizowane głównie w weekendy, a w przypadku kursów realizowanych w tygodniu w godzinach popołudniowych.

[/collapse]
[collapse title=”Cel ogólny projektu„]

Zwiększenie poziomu udziału 201 kobiet oraz 344 mężczyzn, w tym 273 pracowników MŚP w kształceniu ustawicznym i poprawa ich pozycji na rynku pracy, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

[/collapse]
[collapse title=”Cele szczegółowe projektu„]

  1. Zwiększenie konkurencyjności i zdolności do zatrudnienia, awansu lub szybkiej zmiany pracy przez uczestnika projektu na rynku pracy
  2. Uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji i kompetencji w ramach nowego zawodu lub podniesienie kwalifikacji i kompetencji w ramach dotychczas wykonywanej pracy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy i potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem zewnętrznej instytucji walidującej
  3. Nabycie przez uczestnika umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez warsztatowy i praktyczny charakter zajęć
  4. Wzrost świadomości wśród uczestników znaczenia koncepcji uczenia się przez całe życie.

[/collapse]
[collapse title=”Efekty projektu„]

Najważniejszym efektem projektu dla uczestników jest poprawa ich konkurencyjności na rynku pracy i rozbudzenie w nich nawyku kształcenia przez całe życie.

[/collapse]

[collapse title=”Grupa docelowa„]

W projekcie „KOMPETENTNY PROFESJONALISTA – czyli nowoczesne kwalifikacje zawodowe” może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), który z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnik projektu może być zarówno osobą pracującą, jak i niepracującą (bezrobotną lub bierną zawodową). Projekt obejmuje również :

 • osoby pozostające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub sprawujące osobistą opiekę nad małoletnim dzieckiem i osobą zależną,
 • osoby uczące się (w trybie dziennym i zaocznym),
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność (jeżeli ich udział w projekcie nie wiążę się z wsparciem szkoleniowym do prowadzenia działalności gospodarczej).

Ze względu na kryteria dostępu i założone wskaźniki realizacji w projekcie preferowane są w szczególności osoby należące do następujących grup:

 • pracownicy MŚP,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe),
 • kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 24 lat, w tym w szczególności osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby niepełnosprawne.

[/collapse]

[collapse title=”Okres realizacji projektu„]

26 czerwca 2017- 30 czerwca 2019 roku.

[/collapse]

[collapse title=”Wartość projektu„]

1 511 995,44 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

[/collapse]

[collapse title=”Zapytania ofertowe/rozeznania rynku„]

Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, zakończonych wydaniem certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint (nr zapytania 06/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenia egzaminów walidujących kwalifikacje cyfrowe w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint, które zostaną następnie potwierdzone certyfikatem wydanym przez instytucję certyfikującą, rozpoznawalnym i uznawanym wśród pracodawców w Polsce lub certyfikatem międzynarodowym dla 100 uczestników projektu, w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 22 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00, e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu 18.12.2017 w związku z korektą jednego z oświadczeń . Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania

Zaproszenie do składania oferty – wersja aktualna z 18.11.2017

Formularz oferty – wersja aktualna z 18.11.2017

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 08.01.2018. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.


Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, zakończonych wydaniem certyfikatu, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint (nr zapytania 05/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenia egzaminów walidujących kwalifikacje cyfrowe w zakresie MS Excel lub MS Powerpoint, które zostaną następnie potwierdzone certyfikatem wydanym przez instytucję certyfikującą, rozpoznawalnym i uznawanym wśród pracodawców w Polsce lub certyfikatem międzynarodowym dla 100 uczestników projektu, w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 13 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało zakończone w dniu 15.12.2017. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte – żadna oferta nie spełniła kryteriów formalnych.


Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług egzaminacyjnych, uprawniających do uzyskania międzynarodowego certyfikatu American Certification Institute (ACI) (nr zapytania 04/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:przeprowadzenia egzaminów walidujących nabyte przez uczestników projektu kwalifikacje trenerskie zgodnie z zakresem certyfikacji na poziomie Certified Professional International Trainer® ACI (CIPT® ACI) lub Certified International Associate Trainer® ACI (CIAT® ACI) dla 60 uczestników projektu, które będą potwierdzone certyfikatem nadanym przez instytucję międzynarodową American Certification Institute (ACI) w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 4 grudnia o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu 30.11.2017 w związku z rozszerzeniem zakresu certyfikacji, osób uprawnionych do pełnienia roli trenera-egzaminatora . Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania

Formularz oferty(korekta)

Zaproszenie do składania ofert(korekta)

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 06.12.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Paweł Błaszkiewicz


Zaproszenie do składania ofert: przeprowadzenie szkoleń programistycznych (nr zapytania 03/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie szkoleń informatycznych – programistycznych w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich, na realizację następujących zamówień częściowych:

 1. JAVA -od podstaw frontend/backend
 2. JAVA-Android,
 3. JAVA technologie,
 4. KURS JAVASCRIPT – różne frameworki
 5. Kurs PHP od podstaw
 6. Kurs C -SHARP
 7. Kurs GIT

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składaniu ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 10 listopada o godzinie 23:59. Oferty należy wysłać w formie skanu mailem.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do składania ofert 03_020_2017

Formularz oferty


Zaproszenie do składania ofert: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie rozwoju kwalifikacji informatycznych potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile (nr zapytania 02/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie rozwoju kwalifikacji informatycznych, potwierdzonych certyfikatem ECDL Profile, z tematyki:

-„Kurs księgowości z wykorzystaniem Excela bazodanowego”-3 edycje po 32 h każda

-„Analityk danych z wykorzystaniem Excela i baz danych(MySQL/SQL)” – 5 edycji po 24h każda

– „Grafika menedżerska z wykorzystaniem Powerpoint – 2 edycje po 24 h każda.

 w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 27 września o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Zaproszenie do skladania ofert 02 020 2017 ZK

Formularz oferty 02_020_2017_ZK

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 15.10.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Centrum Szkoleniowe MultiFocus Alan Wolf


Zaproszenie do składania ofert: na przeprowadzenie Certyfikowanego Kursu Coachingu ICF (nr zapytania 01/020/2017/ZK)

W związku z postępowaniem prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie 5 edycji Certyfikowanego Kursu coachingu opartego o standardy i kodeks etyczny International Coach Federation (ICF) pozwalających na certyfikację zgodnie z ścieżką ACC ACTP, ACC ACSTH lub ACC Portfolio w ramach projektu szkoleniowego dla Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich.

Szczegóły zamówienia wraz z formularzem oferty znajdują się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert i Formularzu Oferty. Termin składania ofert upływa 8 września o godzinie 23:59.

Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem tel. 600 095 639 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -15:00., e-mail: d.kucharska@gaum.pl

Aktualizacja zaproszenia: Zaproszenie zostało zaktualizowane w dniu rozpoczęcia postępowania 01.09.2017 w związku z dodaniem możliwości składania ofert drogą elektroniczną i wydłużenie czasu składania do godziny 23:59 08.09.2017. W dniu 08.09.2017 dokonano korekty pomyłki w dacie otwarcia oferty (soboty 09.09.17 na wtorek 12.09.17). Zmiany te nie wpływają istotnie na zapytanie. Poniżej aktualne dokumenty do zapytania.

Formularz oferty 01_020_2017_ZK

Zaproszenie do składania ofert aktualizacja z dnia 08.09.2017

Wyniki postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 13.09.2017. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: Leader Business Institute Anna Cywińska.


Zaproszenie do składania ofert: O CENĘ TOWARU NR ZC/02/020/2017

W związku z przeprowadzaną procedurą rozeznania rynku GAUM zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie skryptów szkoleniowych i zestawów szkoleniowych na potrzeby projektu: RPPM.05.05.00-22-0020/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5.

Szczegóły zamówienia można znaleźć w załączonym formularzu. Na oferty czekamy do dnia:
25 lipca 2017 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: j.makuch@gaum.pl Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie zapytania: Joanna Makuch 664 494 281.

2017_07_18_Materiały_szkoleniowe

Zaproszenie do składania ofert: zakup laptopów (nr zapytania ZC/01/020/2017)

W związku z przeprowadzaną procedurą rozeznania rynku GAUM zaprasza do składania ofert na:

Zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu: RPPM.05.05.00-22-0020/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 Poddziałania.

Szczegóły zamówienia wraz z sugerowaną specyfikacją techniczną sprzętu można znaleźć w załączonym formularzu. Na oferty czekamy do dnia:

28 lipca 2017 roku.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać pisząc na adres e-mail: a.wolf@gaum.com.pl

2017_07_21_zakup_laptopów

[/collapse]

[collapse title=”Kontakt„]

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskaću kierownika projektu Doroty Kucharskiej pod numerem telefonu: 600 095 639 lub mailowo, kierując zapytanie na adres: d.kucharska@gaum.pl

[/collapse]

[/collapsibles]

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 .

Zobacz dla kogo pracowaliśmy