Gaum logo

Zarządzanie w czasie. Dlaczego niektórzy realizują wszystkie swoje zadania i wychodzą wcześniej z pracy.

  • Nauczysz się świadomie radzić sobie z pożeraczami czasu.
  • Będziesz potrafił lepiej wyznaczać priorytety w pracy.
  • Zdobędziesz umiejętność planowania aktywności zawodowej względem przyjętych celów i priorytetów.
  • Zdolność adaptacji optymalnych strategii zarządzania czasem w pracy zawodowej.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy