Gaum logo

Zarządzanie konfliktem. Jak skutecznie rozwiązywać problemy w firmie.

  • Nauczysz się  umiejętności właściwego definiowania problemów w firmie.
  • Nabędziesz  umiejętności podejmowania właściwych decyzji i tworzenie planu działań.
  • Nauczysz się wykorzystywać potencjał swoich podwładnych do rozwiązywania problemów w firmie.
  • Zdobędziesz umiejętności kreatywnego myślenia i znajdywania optymalnych rozwiązań i pomysłów.
  • Nauczysz się  unikać niepotrzebnych konfliktów.
  • Dowiesz jak radzić sobie z emocjami podwładnych.
  • Nabędziesz umiejętności korygowania zachowań podwładnych.
  • Nauczysz się komunikacji nastawionej na rozwiązywanie konfliktów.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy