Gaum logo

Sztuka Negocjacji. Jak skutecznie negocjować korzystne kontrakty?

  • Poznasz techniki negocjacyjne i podstawowe style negocjowania.
  • Zdobędziesz wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania.
  • Zdobędziesz umiejętność gromadzenia kompletnych informacji na temat drugiej strony.
  • Będziesz potrafił podczas negocjacji kontrolować emocje oraz działać z rozmysłem i roztropnością.
  • Nauczysz się w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji oraz zadawać pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony.
  • Zdobędziesz umiejętność stosowania szerokiego wachlarza argumentacji, nazwania i oceniania stanowiska rozmówcy oraz przygotowywania strategii działania.
  • Będziesz potrafił identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego.
  • Dowiesz się jak zachować profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy