Gaum logo

System zarządzania jakością ISO 9001. Jak opracować system zwiększający Twoją przewagę nad konkurencją.

  • Dowiesz się jak efektywnie wdrożyć System Zarządzania Jakością, tak aby był zatwierdzony przez każdą jednostkę certyfikującą.
  • Zdobędziesz umiejętność opracowania dokumentacji systemu.
  • Nauczysz się jak ustanawiać cele dla każdego kluczowego procesu.
  • Nabędziesz umiejętności identyfikowania i opisywania kluczowych procesów i ich wzajemnego oddziaływania.
  • Dowiesz się jak identyfikować słabe strony w umiejętnościach i wiedzy.
  • Nauczysz się modyfikować i poprawiać sposób funkcjonowania firmy w celu lepszego osiągania celów organizacji.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy