Gaum logo

Stres w pracy. Jak skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

  • Dowiesz się jak definiować i opisywać przebieg reakcji na czynnik stresotwórczy.
  • Będziesz umiał rozpoznawać symptomy odczuwanego stresu.
  • Nauczysz się identyfikować czynniki ryzyka związane z treścią oraz z kontekstem pracy.
  • Będziesz umiał przeprowadzać ocenę zagrożeń związanych ze stresem w swoim miejscu pracy.
  • Dowiesz się jakie można zastosować aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy i w czasie wolnym oraz jak oceniać ich skuteczność z perspektywy swoich potrzeb.
  • Zdobędziesz umiejętność kształtowania miejsca pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu.
  • Nauczysz się wykorzystywać techniki redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne.
  • Zdobędziesz umiejętność zachowania silnej motywacji i niepoddawania się w trudnych sytuacjach.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy