Gaum logo

Skuteczne zarządzanie zespołem. Jak stworzyć zespół, który będzie wzorem dla innych?

 • Dowiesz się jak zbudować swój pozytywny wizerunek jako lidera.
 • Nauczysz się stosować metody i narzędzia budowania zaangażowania.
 • Zdobędziesz umiejętność inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej.
 • Będziesz potrafił dokonać wyboru metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników.
 • Dowiesz się jak dopasować metody i narzędzia motywowania do stanowiska pracy.
 • Nauczysz się tworzyć spójny system motywacyjny oparty na jasnych zasadach.
 • Będziesz potrafił określać i komunikować pracownikom kryteria doboru metod i narzędzi motywowania.
 • Dowiesz się jak powiązać motywowanie z innymi obszarami zarządzania zespołem.
 • Nauczysz się prawidłowo oceniać czas niezbędny do wykonania określonego zadania.
 • Zdobędziesz umiejętność delegowania zadań zgodnie z kompetencjami pracowników.
 • Dowiesz się jak prowadzić prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy