Gaum logo

Praca z uczniem zdolnym. Jak rozwinąć talenty w swojej klasie.

  • Nauczysz się rozpoznawać w swoim zespole klasowym uczniów ponadprzeciętnych intelektualnie.
  • Dowiesz się w jaki sposób wspomagać rozwój ucznia zdolnego.
  • Nauczysz się projektować indywidualny program nauczania dla ucznia zdolnego.
  • Poznasz metody integrowania ucznia zdolnego z zespołem klasowym.

Artur Pleskot 20 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy