Gaum logo

Power Point. Narzędzie przekonywującego menedżera.

  • Nauczysz się jak tworzyć atrakcyjne wizualnie prezentacje, które pozwolą przyciągnąć uwagę widza i słuchacza.
  • Posiądziesz umiejętności efektywnego wykorzystania narzędzi aplikacji PowerPoint 2007.
  • Nauczysz się, jak przygotować prezentację do pokazu multimedialnego.
  • Dowiesz się jak przygotować materiały informacyjne na podstawie prezentacji.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy