Gaum logo

Pomiar efektywności szkolenia. Co zrobić by każde następne szkolenie było lepsze.

  • Opanujesz metodologię oceny efektywności szkoleń.
  • Otrzymasz zestaw narzędzi i modeli badania efektywności Twojej pracy.
  • Dowiesz się jak obliczyć efekty finansowe szkolenia.
  • Nauczysz się pisać raporty po szkoleniu.
  • Rozwiniesz umiejętności prezentacji efektów szkolenia

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy