Gaum logo

Podstawy marketingu dla przedsiębiorców.

  • Dowiesz się jak wykorzystać aktywność społecznościową w procesie komunikacji.
  • Nauczysz się poszukiwać informacji na temat trendów w branży, w której działa przedsiębiorstwo.
  • Będziesz potrafił swobodnie poruszać się w sieci i korzystać z multimediów.
  • Zdobędziesz umiejętność prowadzenia analizy zachowań konsumenckich oraz potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji.
  • Będziesz potrafił dopasować działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji dbając o ich spójność.
  • Nauczysz się określać grupy docelowe formułowanych komunikatów i dobierać kanały komunikacji adekwatnie do preferencji wybranych grup docelowych.
  • Zdobędziesz umiejętność stosowania technik marketingowych.
  • Będziesz potrafił dokonać analizy i interpretacji badań marketingowych i proponować zmiany w ofercie przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań.
  • Nauczysz się wykorzystywać narzędzia komunikacji elektronicznej w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy