Gaum logo

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Jak podejmować najlepsze decyzje i szybko wdrażać je w życie z sukcesem.

  • Nauczysz się umiejętności właściwego definiowania problemów w firmie.
  • Poznasz swoje schematy podejmowania decyzji.
  • Nabędziesz umiejętności podejmowania właściwych decyzji i tworzenia planu działań.
  • Nauczysz się wykorzystywać potencjał swoich podwładnych do rozwiązywania problemów w firmie.
  • Zdobędziesz umiejętności kreatywnego myślenia i znajdowania optymalnych rozwiązań i pomysłów.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy