Gaum logo

Orientacja biznesowa. Jak skutecznie rozwijać kluczowe umiejętności menedżerskie.

 • Podniesiesz efektywność podejmowania decyzji menedżerskich na poziomie strategicznym i operacyjnym poprzez rozwój orientacji biznesowej  obejmującej umiejętności:
  • szybkiego analizowania i podejmowania trafnych decyzji, 
  • logicznego myślenia, 
  • kreatywności, 
  • przedsiębiorczości
  • otwartości na pomysły innych osób, 
  • komunikacji i negocjacji w grupie, 
  • działania w środowisku zmiany. 
 • Sprawdzisz efekty wdrażania różnych strategii biznesowych, których realizacja nie jest możliwa lub jest zbyt ryzykowna w warunkach własnej organizacji,
 • Zrozumiesz istotę powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi obszarami operacyjnymi firmy takimi jak: marketing, sprzedaż, dystrybucja, HR, finanse, produkcja by lepiej wdrażać plany na poziomie poszczególnych departamentów
 • Podniesiesz umiejętność prognozowania i zarządzenia w warunkach ograniczonych zasobów,
 • Rozwiniesz umiejętność szybkiej analizy finansowej i wyciągania wniosków na podstawie otrzymywanych informacji

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy