Gaum logo

Oceny pracownicze. Jak stworzyć system dodatkowej motywacji i rozwoju podwładnych.

  • Nauczysz się konstruować arkusze ocen pracowników.
  • Zdobędziesz umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej.
  • Nauczysz się wykorzystywać oceny pracownicze do rozwoju i motywacji pracowników.
  • Dowiesz się jak stworzyć efektywny system doskonalenia kadr.
  • Nauczysz się jak unikać błędów w ocenie pracowników.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy