Gaum logo

Obsługa klienta. Co zrobić, aby kliencie wracali i polecali Twoją firmę innym.

  • Poznasz mechanizmy psychologiczne kontaktu z klientem i jego wpływ na postrzeganie całej firmy.
  • Wyrobisz umiejętności komunikowania się z klientem.
  • Otrzymasz praktyczne narzędzia pozwalające na efektywne kierowanie rozmową.
  • Nauczysz się być bardziej asertywną wobec żądań klientów
  • Rozwiniesz umiejętności zachowań w sytuacjach trudnych w kontakcie z klientem.
  • Nauczysz się rozmawiać z różnymi typami klientów

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy