Gaum logo

Niwelowanie barier w organizacji międzykulturowej. Jak stworzyć z firmy szanującą się rodzinę.

  • Poszerzysz Twoją wiedzę z zakresu elementów kultury mających znaczenie dla organizacji.
  • Rozwiniesz umiejętności przekraczania barier komunikacyjnych między członkami organizacji wynikających z różnic międzykulturowych.
  • Zainicjujesz kształtowanie pozytywnych postaw wobec reprezentantów odmiennych kultur w organizacji.
  • Wypracujesz metody wdrażania i integrowania międzynarodowego zespołu pracowników.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy