Gaum logo

Lew salonowy. Jak budować wizerunek profesjonalisty i prowadzić konwersacje z kontrahentami?

  • Nauczysz się jak formułować przekaz w sposób jasny i klarowny.
  • Dowiesz się jak rozumieć potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazywać w stosunku do niego empatię, prezentując postawę otwartości.
  • Będziesz potrafił wskazać i opisać potrzeby oraz oczekiwania różnych grup.
  • Dowiesz się jak rozumieć sens wypowiedzi rozmówcy, analizować ją i podsumowywać wykorzystując parafrazę.
  • Nauczysz się dopasować działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji dbając o ich spójność.
  • Dowiesz się jak zachować profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy