Gaum logo

Firma w czasie zmiany. Jak szybko i z sukcesem wprowadzić zmiany w firmie.

 • Nauczysz się sformułować misję strategiczną przedsiębiorstwa.
 • Będziesz potrafił ocenić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku oraz wybrać właściwą dla niego opcję strategiczną.
 • Będziesz umiał przetwarzać zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa.
 • Dowiesz się jak dokonać analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa.
 • Będziesz umiał dokonać analizy otoczenia przedsiębiorstwa.
 • Nauczysz się jak przekazać wyniki analizy strategicznej pracownikom przedsiębiorstwa.
 • Dowiesz się jak ocenić gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian.
 • Będziesz potrafił zainicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzenia w przedsiębiorstwie.
 • Nauczysz się jak zdefiniować i wyjaśnić kierunek i skutki planowanych zmian.
 • Dowiesz się jak dbać o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści.
 • Zdobędziesz umiejętność komunikowania procesu zmian w przedsiębiorstwie, dobierając skuteczne kanały, techniki i treść komunikatów.
 • Nauczysz się identyfikować źródła oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie i projektować działania służące jego przezwyciężeniu.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy