Gaum logo

Efektywny zespół. Jak wspólnie osiągnąć ambitne cele firmowe w procesie zmian.

  • Nauczysz się łatwiej osiągać cele firmy.
  • Dowiesz się jak motywować zespół w trudnych sytuacjach.
  • Nauczysz się  prezentować niepopularne decyzje podwładnym.
  • Poznasz swoje mocne strony podczas pracy w trudnych sytuacjach.
  • Zdobędziesz umiejętności pracy z oporem pracowników.
  • Poznasz rolę inteligencji emocjonalnej w sytuacjach kryzysowych.
  • Nauczysz się  łatwiej podejmować trudne decyzje.
  • Dowiesz się  jak angażować zespół w rozwiązywanie problemów firmowych.
  • Poznasz metody znajdywania optymalnych rozwiązań.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy