Gaum logo

Efektywne zarządzanie marketingowe, Jak budować przewagę konkurencyjną na rynku.

  • Rozwiniesz umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania marketingowego: analizy, planowania, wdrażania i kontroli  strategii,
  • Sprawdzisz efekty wdrażania różnych strategii marketingowych, których realizacja nie jest możliwa lub jest zbyt ryzykowna w warunkach własnej organizacji,
  • Dowiesz się jakie czynniki decydują o sukcesie produktów i usług na rynku i które mają największy wpływ,
  • Zrozumiesz istotę powiązań funkcjonalnych pomiędzy decyzjami marketingowymi a pozostałymi obszarami operacyjnymi firmy takimi jak: logistyka, HR, finanse, produkcja, by lepiej wdrażać strategię marketingową, uwzględniając jej wpływ na pozostałe komórki organizacyjne i firmę jako całość 
  • Poznasz istotę  strategicznego zarządzania marketingowego (w przypadku pracowników innych działów) i dowiesz się w jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie twojego departamentu i całej firmy
  • Nabędziesz umiejętność prognozowania i zarządzenia w warunkach ograniczonych zasobów
  • Zdobędziesz umiejętność samodzielnej analizy sytuacji firmy i ustalania priorytetów działania
  • Przez praktyczne działanie rozwiniesz umiejętności: pracy w grupie, komunikacji, negocjacji, rozwiązywania problemów i efektywnego podejmowania decyzji

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy