Gaum logo

Efektywna współpraca w firmie. Jak zburzyć organizacyjne silosy i wdrożyć efektywną komunikację w firmie.

  • Poznasz  złożoność procesów decyzyjnych w innych działach firmy,
  • Zrozumiesz istotę powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi obszarami operacyjnymi firmy takimi jak: marketing, sprzedaż, dystrybucja, HR, finanse, produkcja, by lepiej wdrażać plany na poziomie własnego działu, uwzględniając ich wpływ na pozostałe komórki organizacyjne i firmę jako całość
  • Nabędziesz umiejętność prognozowania i zarządzenia w warunkach ograniczonych zasobów
  • Zdobędziesz umiejętność samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy i ustalania priorytetów działania
  • Zrozumiesz dlaczego i w jaki sposób twoje codzienne decyzje i  działania wpływają na inne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Sprawdzisz ,czy masz predyspozycje do zarządzania firmą
  • Przez praktyczne działanie rozwiniesz umiejętności: pracy w grupie, komunikacji, negocjacji, rozwiązywania problemów i efektywnego podejmowania decyzji

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy