Gaum logo

Efektywna komunikacja w biznesie

  • Nauczysz się tworzyć efektywne kanały informacyjne w organizacji i poza nią.
  • Dowiesz się jak zachować profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
  • Będziesz umiał przekazywać informacje w sposób jasny, klarowny i zrozumiały, panując nad emocjami.
  • Nauczysz się jak poprawnie rozumieć sens wypowiedzi rozmówcy, analizować ją i podsumowywać wykorzystując parafrazę.
  • Zdobędziesz umiejętność zadawania odpowiednich pytań, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi.
  • Będziesz komunikował się ustnie i pisemnie swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji.

Artur Pleskot 20 września, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy