Gaum logo

Budowanie zespołu. Jak stworzyć z ludzi w firmie „Dream Team”.

  • Dowiesz się, jak działają efektywne zespoły.
  • Zdobędziesz umiejętności skutecznego  komunikowania się z ludźmi.
  • Nauczysz się rozmawiać z  przeciwnymi do Ciebie typami osobowości.
  • Nauczysz się  wspólnie pracować podczas spotkań i narad roboczych.
  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą zasad organizacji pracy w zespole.
  • Poznasz swoje mocne strony podczas pracy w zespole.
  • Przekonasz się, że w grupie można osiągnąć więcej niż pracując indywidualnie. 
  • Dowiesz się, jak ustalić wspólne cele dla pracy zespołu.
  • Wypracujesz wspólne standardy pracy dla całego zespołu.
  • Dowiesz się, jak zorganizować proces zarządzania wiedzą w zespole.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy