Gaum logo

Badanie potrzeb szkoleniowych. Co zrobić by przygotować świetne szkolenie.

  • Poznasz różne typy potrzeb szkoleniowych.
  • Dowiesz się, dlaczego szkolenie musi mieć przyczynę biznesową.
  • Rozpoznasz potrzebę szkolenia, która różni się od iluzji potrzeby.
  • Nauczysz się definiować luki kompetencji.
  • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia wywiadu z różnymi uczestnikami procesu szkoleniowego.

Artur Pleskot 19 maja, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy