Gaum logo

Assessment i development center. Jak obiektywnie oceniać potencjał pracowników.

  • Nauczysz się jak przygotować uczestników do profesjonalnej realizacji projektów AC/DC.
  • Zdobędziesz umiejętności i niezbędne kompetencje do przeprowadzenia rzetelnej obserwacji i oceny uczestników AC/DC.
  • Nauczysz się prowadzić sesję AC/DC.
  • Poznasz narzędzia do projektowania sesji AC/DC i metodologii ich tworzenia.
  • Dowiesz się jak analizować arkusze ocen.

Artur Pleskot 15 kwietnia, 2015

Zobacz dla kogo pracowaliśmy