Gaum logo

Kurs PHP od podstaw

Zdobądź wymarzony zawód w IT na naszym kursie.

Szkolenia są dofinansowane w ramach funduszu UE.

Najbliższa grupa: 21.12.2018

Koszt kursu 180 zł

Koszt kursu 0 zł

dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Przedstawimy Ci dokładne warunki uczestnictwa w kursie

  Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   Przedstawimy Ci dokładne warunki uczestnictwa w kursie

   Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze

   Czas trwania kursu 72 godziny
   Realizowany na terenie Trójmiasta
   Szkolenia odbywają się w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019
   Certyfikat zewnętrzny po ukończeniu kursu
   Egzamin w języku angielskim
   Preferowane osoby z max. średnim wykształceniem
   Zajęcia odbywają się na granicy Gdańska i Sopotu
   ​​​​​​​Al. Niepodległości 606/610 Sopot
   Grupy szkoleniowe maksymalnie 15 osób

   RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

   1. Wprowadzenie do języka PHP
   2. Podstawy składni
   • Struktura skryptu PHP
   • Wyświetlanie komunikatów na wyjściu
   • Komentarze
   • Zmienne
   • Stałe
   3. Operatory
   • arytmetyczne
   • ciągu
   • inkrementacji i dekrementacji
   • kontroli błędów
   • logiczne
   • przypisania
   • porównania
   4. Struktury kontrolne pętli
   • Instrukcje warunkowe
   • Pętle
    • for
    • while
    • do…while
   • Instrukcja switch
   • Przerywanie wykonania pętli
   • Przejście do kolejnego elementu pętli
   5. Tablice
   • Tablice asocjacyjne
   • Operacje na tablicach
    • przypisywanie wartości
    • przeglądanie
    • sortowanie
    • łączenie
    • wycinanie elementów
   6. Optymalizacja kodu poprzez jego ponowne użycie i eliminowanie powtórzeń
   • Funkcje
   • Klasy
   • Ładowanie zewnętrznych plików PHP
   • Czytanie innych formatów plików
    • pliki ini
    • pliki tekstowe
    • pliki XML
   7. Przekazywanie danych pomiędzy podstronami
   • Metoda GET (odnośniki)
   • Metoda POST (formularze)
   • Metoda GET I POST (formularze)
   • Cookies
   • Sesje
   8. Praca z bazami danych SQL na przykładzie MySQL
   • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
   • Tworzenie tabel SQL
   • Wprowadzanie danych bezpośrednio oraz poprzez język PHP
   • Odczytywanie danych bezpośrednio oraz poprzez język PHP
   • Edycja danych bezpośrednio oraz poprzez język PHP
   • Kasowanie danych bezpośrednio oraz poprzez język PHP

   Dokumenty do pobrania

   Regulamin rekrutacji na kurs PHP od podstaw
   Formularz rekrutacji na kurs PHP od podstaw

    

   Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5.