Gaum logo

Kurs PHP od podstaw

Zdobądź wymarzony zawód w IT na naszym kursie.

Szkolenia są dofinansowane w ramach funduszu UE.

Najbliższa grupa: 21.12.2018

Koszt kursu 180 zł

Koszt kursu 0 zł

dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przedstawimy Ci dokładne warunki uczestnictwa w kursie

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przedstawimy Ci dokładne warunki uczestnictwa w kursie

Skontaktujemy się z tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze

Czas trwania kursu 72 godziny
Realizowany na terenie Trójmiasta
Szkolenia odbywają się w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Certyfikat zewnętrzny po ukończeniu kursu
Egzamin w języku angielskim
Preferowane osoby z max. średnim wykształceniem
Zajęcia odbywają się na granicy Gdańska i Sopotu
​​​​​​​Al. Niepodległości 606/610 Sopot
Grupy szkoleniowe maksymalnie 15 osób

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do języka PHP
2. Podstawy składni
 • Struktura skryptu PHP
 • Wyświetlanie komunikatów na wyjściu
 • Komentarze
 • Zmienne
 • Stałe
3. Operatory
 • arytmetyczne
 • ciągu
 • inkrementacji i dekrementacji
 • kontroli błędów
 • logiczne
 • przypisania
 • porównania
4. Struktury kontrolne pętli
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
  • for
  • while
  • do…while
 • Instrukcja switch
 • Przerywanie wykonania pętli
 • Przejście do kolejnego elementu pętli
5. Tablice
 • Tablice asocjacyjne
 • Operacje na tablicach
  • przypisywanie wartości
  • przeglądanie
  • sortowanie
  • łączenie
  • wycinanie elementów
6. Optymalizacja kodu poprzez jego ponowne użycie i eliminowanie powtórzeń
 • Funkcje
 • Klasy
 • Ładowanie zewnętrznych plików PHP
 • Czytanie innych formatów plików
  • pliki ini
  • pliki tekstowe
  • pliki XML
7. Przekazywanie danych pomiędzy podstronami
 • Metoda GET (odnośniki)
 • Metoda POST (formularze)
 • Metoda GET I POST (formularze)
 • Cookies
 • Sesje
8. Praca z bazami danych SQL na przykładzie MySQL
 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Tworzenie tabel SQL
 • Wprowadzanie danych bezpośrednio oraz poprzez język PHP
 • Odczytywanie danych bezpośrednio oraz poprzez język PHP
 • Edycja danych bezpośrednio oraz poprzez język PHP
 • Kasowanie danych bezpośrednio oraz poprzez język PHP

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji na kurs PHP od podstaw
Formularz rekrutacji na kurs PHP od podstaw

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5.