Gaum logo

Dofinansowania dla firm i osób indywidualnych

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich (GAUM) od ponad 15 lat towarzyszy w rozwoju przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. 

Jesteśmy Instytucją Otoczenia Biznesowego (IOB) posiadającą:

 • Certyfikat Dekra SUS 2.0
 • Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Z zaangażowaniem i wysoką – blisko 100% skutecznością – pozyskujemy i rozliczamy dofinansowania.

Wesprzemy Cię na każdym etapie składania  i rozliczania wniosku, byś mógł skorzystać z dofinansowania do profesjonalnych szkoleń:

 1. Analizy potrzeb szkoleniowych i doboru szkoleń / usług doradczych odpowiadającym aktualnym i przyszłym potrzebom 
 2. Sporządzenia wniosku z pełnym uzasadnieniem formalnym i merytorycznym
 3. Przeprowadzeniu szkoleń i/lub usług doradczych zgodnych z umową
 4. Zadbania o poprawne przygotowanie i rozliczenie dokumentacji rozliczeniowej  finalizującej dofinansowanie (raporty, protokoły, wnioski o płatność).

Nasi trenerzy i doradcy są wykwalifikowanymi praktykami i ekspertami w wielu dziedzinach, a także posiadają kompetencje trenerskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami (ACI) poparte przy tym wieloletnim doświadczeniem na sali szkoleniowej i/lub konsultacji biznesowych.

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich (GAUM) wesprze Cię na każdym etapie składania wniosku, byś mógł skorzystać z dofinansowania do profesjonalnych szkoleń.

Wsparcie uzyskach we wszystkich formalnościach, począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz sporządzenia wniosku z pełnym uzasadnieniem.

Programy z jakich możesz korzystać:

__________________________________________________________________

SPEKTRUM – Pomorski System Usług Doradczych przy Agencji Rozwoju Pomorza 

SPEKTRUM – dla firm z sektora MŚP zarejestrowanych w województwie pomorskim.

– termin składania pierwszych wniosków w 2024 r. poznamy prawdopodobnie pod koniec I kwartału.

Poziom intensywności wsparcia może wynieść ok. 50-60% kosztów kwalifikowalnych.

Kto może skorzystać z dofinansowania:

Jeden Wnioskodawca będący:

 • mikroprzedsiębiorstwem, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000 zł
 • małym przedsiębiorstwem,  których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000 zł
 • średnim przedsiębiorstwem,  których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000 zł

Środki z dofinansowania można przeznaczyć na zakup usług doradczych w GAUM w obszarach związanych z:

 1. Zarządzaniem i organizacją
 2. Finansami
 3. Marketingiem
 4. Eksportem

Korzyści wynikające z realizacji usług doradczych w GAUM to m.in.:

 • ograniczenie do niezbędnego minimum czasu potrzebnego na analizę potrzeb rozwojowych (szkoleniowych i/lub doradczych), merytorycznego uzasadnienia oraz dokumentów wymaganych do złożenia i rozliczenia wniosku 😊
 • optymalizacja produkcji i sprzedaży
 • mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • formułowanie procedur i standardów pracy
 • pozyskiwanie nowych klientów
 • negocjowanie korzystniejszych warunków nowych kontraktów
 • renegocjowanie korzystniejszych warunków już zawartych kontraktów
 • audyt, analiza, plan i strategia marketingowa
 • świadomość potrzeb rozwojowych w krótkiej i długiej perspektywie czasu
 • skuteczne działania marketingowe budujące pozytywny wizerunek firmy wśród klientów
 • opracowanie narzędzi kontrolingowych, służących do prognozowania i oceny wyników działalności firmy oraz podejmowania właściwych decyzji zarządczych
 • opracowanie strategii wejścia na wybrane rynki, w tym także exportowe

Kryteria wyboru projektów zostaną zawarte w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji o programie i terminach naboru wniosków:

https://www.arp.gda.pl/2241,iv-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-spektrum


KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) od roku 2014 prężnie wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Środki pochodzące z tego funduszu są ogólnodostępne, więc mogą je pozyskać zarówno przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe jak i wszystkie jednostki z sektora publicznego. 

Oznacza to, że skorzystać z niego mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP i duże.

Jedynym warunkiem koniecznym jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu.

Jaki jest poziom dofinansowania z KFS 2024?

 • 100% finansowania dla mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych)
 • 80% dla małych, średnich i dużych firm (powyżej 10 osób)

Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu, lecz z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika max. 300% przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza że do wykorzystania jest ponad 23 000 złotych na osobę!

Terminy naborów uzależnione są od decyzji poszczególnych Urzędów Pracy.

Priorytety wydatkowania KFS w 2024 roku

Aby sprawdzić, jaki poziom pomocy otrzymała Twoja firma w ostatnich 3 latach skorzystaj z wyszukiwarki SUDOP:

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary;jsessionid=Uu2+BqHCpJCypibNtwCmVvoQ.undefined

Aby sprawdzić, czy pracownicy zatrudnieni w Państwa firmie znajdują się liście zawodów deficytowych, należy skorzystać z wyszukiwarki BAROMETRU ZAWODOWEGO:

https://barometrzawodow.pl/


BUR – Baza Usług Rozwojowych

GAUM w BUR:

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich Joseph Wera – Baza Usług Rozwojowych – PARP

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=10976

Wyszukiwarka usług – Baza Usług Rozwojowych – PARP


Jakie kroki należy podjąć aby uzyskać dofinansowanie?

Skontaktować się z GAUM:

biuro:   tel.: 608 414 802   mail: biuro@gaum.pl

lub: 

Joanna Makuch   tel.: 664 494 281   mail:  j.makuch@gaum.pl

Małgorzata Ilkiewicz   tel.: 507 068 419   mail: m.ilkiewicz@gaum.pl

 

Zobacz dla kogo pracowaliśmy