Gaum logo

Badanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych firmy


Ankieta wstępnie diagnozuje pięć obszarów przedsiębiorstwa. Badanie wykonywane jest przy użyciu nowoczesnej metody audytu przedsiębiorstw QRS Błaszkiewicz/Traczuk. Uzyskany wynik wskazuje mocne i słabe strony firmy oraz opisuje możliwe do wdrożenia działania, które wzmocnią i rozwiną Twoją organizację. Badanie składa się z 25 pytań i trwa około 5 minut. Należy pamiętać, iż dla uzyskania dokładniejszej diagnozy, badanie należy pogłębić.

I. Zarządzanie (strategiczne i operacyjne)

II. Organizacja i struktura (zasoby i procesy)

III. Sprzedaż

IV. Marketing

V. Motywacja

Główna działalność przedsiębiorstwa jest jasno określona.


Pytanie 1/

Poszczególne komórki organizacyjne mają jasne miejsce w strukturze organizacyjnej


Pytanie 1/

Kadra kierownicza szczebla jest przygotowana do realizacji celów przedsiębiorstwa.


Pytanie 1/

W przedsiębiorstwie wdrożone są standardy zarządzania na każdym szczeblu organizacji.


Pytanie 1/

Projekty są zarządzane metodycznie z uwzględnieniem posiadanych zasobów.


Pytanie 1/

Kierownictwo właściwie rozdziela kompetencje i uprawnienia.


Pytanie 1/

Poszczególne działy organizacyjne dobrze współpracują ze sobą.


Pytanie 1/

Organizacja rozwija kluczowe dla przedsiębiorstwa procesy i komórki organizacyjne.


Pytanie 1/

Administracja i raportowanie są akceptowane przez pracowników.


Pytanie 1/

Przedsiębiorstwo sprawnie wdraża zmiany organizacyjne.


Pytanie 1/

Polityka sprzedaży oparta jest długofalowej strategii konkurowania


Pytanie 1/

Przedsiębiorstwo posiada pod kontrolą kanały sprzedaży.


Pytanie 1/

Dla wszystkich etapów sprzedaży wyznaczone są szczegółowe cele


Pytanie 1/

Kompetencje sprzedawców podlegają ewaluacji i doskonaleniu.


Pytanie 1/

Firma posiada zestaw procedur obsługi klienta (w zakresie sprzedaży, obsługi posprzedażowej oraz reklamacji)


Pytanie 1/

Wydatki na marketing są budżetowane i oceniane pod kątem efektywności.


Pytanie 1/

Marketing pomaga pozyskać informacje od klientów na temat zmian w produktach lub usługach.


Pytanie 1/

Działania marketingowe prowadzone są różny sposób w zależności od profilu odbiorcy.


Pytanie 1/

Firma korzysta z nowoczesnych form kształtowania wizerunku (np. programy lojalnościowe, polecenia).


Pytanie 1/

Budowanie marki jest zadaniem wszystkich pracowników.


Pytanie 1/

Kultura organizacyjna sprawia, że pracownicy czują się dobrze w pracy i mają stres pod kontrolą.


Pytanie 1/

System motywacyjny proponuje konkretne zachęty finansowe w przypadku dodatkowego zaangażowania.


Pytanie 1/

Pracownicy wnoszący dodatkową wartość są zauważani i docenieni.


Pytanie 1/

Kadra kierownicza potrafi udzielić pochwałę oraz informację zwrotną w sposób motywujący do pracy.


Pytanie 1/

W codziennych rozmowach i zachowaniach pracowników widać szacunek do swojego miejsca pracy.


Pytanie 1/
Zobacz dla kogo pracowaliśmy