Gaum logo

Wykłady dla branży weterynaryjnej – GAUM w roli eksperta

7 i 8 Maja w Warszawie i we Wrocławiu odbyła się konferencja organizowana przez ZOETIS, a wspierana przez MEDIVET. Celem konferencji był rozwój gabinetów, lecznic i klinik w ujęciu biznesowym oraz prezentacja nowości farmaceutycznych dla branży. Po raz kolejny Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich wsparła event merytorycznie. Ekspert GAUM Tomasz Wypych wystąpił w arcyciekawym towarzystwie. Kolejność według wystąpień: dr hab. Miguel Angel Diaz Sanchez – właściciel kliniki zatrudniającej kilkanaście osób (od 1992 roku). Doktor nauk weterynaryjnych z zakresu chorób wewnętrznych i ortopedii, specjalista chirurgii weterynaryjnej małych zwierząt. Pionier w zastosowaniu chirurgii laserowej CO2 w weterynarii. lek. wet. Joanna Karaś – Tęcza – Specjalistka chorób psów i kotów, jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i dermatologicznych studiów podyplomowych w European School for Advanced Veterinary Studies w Luksemburgu. dr hab. Jarosław Popiel prof. nadzw. – Ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu w 1990 roku i rozpoczął pracę w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Artur Pleskot 9 maja, 2016

Zobacz dla kogo pracowaliśmy