Gaum logo

Uzyskaliśmy prawa do kolejnej certyfikacji!

GAUM w osobie Josepha Wery, naszego Trenera Trenerów i Dyrektora Zarządzającego, zdobyła uprawnienia do certyfikowania – prestiżowym dyplomem Amerykańskiego Instytutu Certyfikacji – profesjonalnych negocjatorów! Tytuł w pełnym brzmieniu to: Certified International Professional Negotiator.

Niebawem zamieścimy informacje jak możesz wzbogacić swoje portfolio o ten certyfikat.

Arkadiusz Naruk 26 listopada, 2019

Zobacz dla kogo pracowaliśmy