Gaum logo

Projekt rozwoju profesjonalnych kadr ASP w Gdańsku realizowany przez GAUM

Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich jako już w zasadzie stały partner projektów rozwojowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przeprowadziła kolejne zajęcia dla zarządzających artystyczną uczelnią dedykowane tym razem profesjonalizacji kadr. Poprzednie projekty rozwojowe dla uczelni dotyczyły efektywności w zarządzaniu oraz wspierały opracowanie strategii rozwoju ASP na kolejne lata działalności. Z dumą przyznać trzeba, że władze uczelni z pełną konsekwencją i kreatywnością realizują obraną strategię.

Artur Pleskot 14 lutego, 2017

Zobacz dla kogo pracowaliśmy