Gaum logo

Joseph Wera ekspertem merytorycznym komisji BCC ds. branży szkoleniowej

Dyrektor Zarządzający Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich został ekspertem merytorycznym komisji BCC ds. branży szkoleniowej. Gratulujemy Josephowi ! Podstawą działania komisji jest skupienie się na dwóch obszarach:

  • merytoryczny – wsparcie członków BCC
  • legislacyjny

Działania komisji powinny skupić się na wspieraniu i uświadamianiu członkom BCC, na co zwracać uwagę z punktu widzenia rozwoju biznesu (jak usprawnić działania firmy, jej rozwój, gdzie lokować pieniądze, jak dobierać projekty rozwojowe oraz jak je tworzyć). Cele komisji:

  • Ścisła współpraca z pozostałymi komisjami BCC, w celu poszerzenia wiedzy branż
  • Przygotowanie propozycji ustaw i rozporządzeń – stworzenie czytelnego i jasnego prawa.
  • Integracja członków BCC reprezentujących branżę szkoleniową i tworzenie ośrodka wymiany informacji, współpracy, samopomocy i kontaktów niesformalizowanych dla członków BCC.

Plan na następne spotkania:

  • spotkanie z Wiceministrem Jerzym Kwiecińskim w celu przekazania m.in. informacji jak wygląda rozwój jakościowy firm.

Artur Pleskot 3 października, 2016

Zobacz dla kogo pracowaliśmy