Gaum logo

80 – 89% maksymalnych wyników

Wygląda na to, że pracujesz w bardzo dobrze zarządzanym miejscu pracy. Ludzie w takim środowisku są kluczowym czynnikiem sukcesu i zwykle dobrze wiedzą co robić, aby osiągnąć cele zawodowe. Może jednak są pewne potrzeby związane z doskonaleniem, ułatwieniem albo uporządkowaniem wiedzy i umiejętności, których nie wykrył test? Zastanów się czy wyniki testu pozwalają wyciągnąć wnioski na temat luk kompetencyjnych w poszczególnych obszarach. Być może nawet wysokie wyniki na wykresie nie zaspakajają Twoich ambicji doskonalenia organizacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia jak dalej rozwijać pracowników, zapraszamy do kontaktu.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Zobacz dla kogo pracowaliśmy