Gaum logo

50 – 79 %

Na podstawie Twoich odpowiedzi można stwierdzić, że żaden z badanych obszarów nie wymaga pilnej interwencji. Można jednak łatwo zidentyfikować możliwości doskonalenia. Z analizy potrzeb wynika kilka propozycji rozwoju kompetencji w firmie. Poniżej wskazania. Aby doprecyzować najpilniejsze potrzeby, skontaktuj się z naszym Konsultantem.

I. Zarządzanie (strategiczne i operacyjne):

 • działania związane z przeglądem celów, wykorzystania zasobów, identyfikacji przeszkód utrudniających realizację strategii
 • szkolenia odświeżające świadomość celów strategicznych
 • przegląd wykonanych projektów związanych z realizacją strategii
 • szkolenia dedykowane rozwiązywaniu problemów w procesach
 • warsztaty projektowe dedykowane funkcjonowaniu organizacji

II. Organizacja i struktura (zasoby i procesy):

 • audyt kultury organizacyjnej
 • analiza zakresu obowiązków i modelu kompetencji
 • przegląd stosowanych w firmie standardów zarządzania
 • badania opinii pracowników
 • badania 180/360 stopni
 • szkolenia menedżerskie dedykowane wypełnianiu konkretnej funkcji kierowniczej
 • warsztaty dedykowane rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

III. Sprzedaż:

 • analiza efektywności procesu sprzedaży
 • przegląd kompetencji sprzedażowych pracowników
 • szkolenia z procedur sprzedaży
 • warsztaty dedykowane rozwiązywaniu różnych sytuacji z klientami
 • szkolenia z zaawansowanych technik sprzedażowych i negocjacyjnych

IV. Marketing:

 • audyt realizacji działań marketingowych
 • szkolenia z najnowszych trendów i metod budowania marki firmy
 • warsztaty dedykowane rozwijaniu działań marketingowych

V. Motywacja:

 • badania motywacji pracowników
 •  przegląd skuteczności systemu motywacyjnego
 • szkolenia z zakresu zarządzania motywacją
 • działania związane z budowaniem identyfikacji z marką i organizacją
 • warsztaty dedykowane eliminowaniu barier motywacyjnych
 • szkolenia połączone z działaniami angażującymi pracowników

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Zobacz dla kogo pracowaliśmy