Gaum logo

0 – 49 %

Na podstawie Twoich odpowiedzi można stwierdzić, że w Twojej organizacji istnieją zarówno obszary, które warto rozwijać jak i dziedziny wymagające pilnych działań. Poniżej wskazania rozwojowe. Aby doprecyzować najpilniejsze potrzeby, skontaktuj się z naszym Konsultantem.

I. Zarządzanie (strategiczne i operacyjne):

 • warsztaty strategiczne
 • badania rynku
 • konsultacje

II. Organizacja i struktura (zasoby i procesy):

 • zarządzanie zmianą w organizacji
 • audyt organizacyjny
 • benchmarking

III. Sprzedaż:

 • zaprojektowanie procedur sprzedaży
 • badanie kompetencji pracowników
 • szkolenia z podstawowych zadań sprzedaży

IV. Marketing:

 • zaprojektowanie strategii marketingowej

V. Motywacja:

 • zaprojektowanie zintegrowanej polityki personalnej
 • szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Zobacz dla kogo pracowaliśmy