Gaum logo

W codziennych rozmowach i zachowaniach pracowników widać szacunek do swojego miejsca pracy.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Kadra kierownicza potrafi udzielić pochwałę oraz informację zwrotną w sposób motywujący do pracy.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Pracownicy wnoszący dodatkową wartość są zauważani i docenieni.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

System motywacyjny proponuje konkretne zachęty finansowe w przypadku dodatkowego zaangażowania.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Kultura organizacyjna sprawia, że pracownicy czują się dobrze w pracy i mają stres pod kontrolą.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Budowanie marki jest zadaniem wszystkich pracowników.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Firma korzysta z nowoczesnych form kształtowania wizerunku (np. programy lojalnościowe, polecenia).

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Działania marketingowe prowadzone są różny sposób w zależności od profilu odbiorcy.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Marketing pomaga pozyskać informacje od klientów na temat zmian w produktach lub usługach.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Wydatki na marketing są budżetowane i oceniane pod kątem efektywności.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Firma posiada zestaw procedur obsługi klienta (w zakresie sprzedaży, obsługi posprzedażowej oraz reklamacji)

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Kompetencje sprzedawców podlegają ewaluacji i doskonaleniu.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Dla wszystkich etapów sprzedaży wyznaczone są szczegółowe cele

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Przedsiębiorstwo posiada pod kontrolą kanały sprzedaży.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Polityka sprzedaży oparta jest długofalowej strategii konkurowania

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Przedsiębiorstwo sprawnie wdraża zmiany organizacyjne.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Administracja i raportowanie są akceptowane przez pracowników.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Organizacja rozwija kluczowe dla przedsiębiorstwa procesy i komórki organizacyjne.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Poszczególne działy organizacyjne dobrze współpracują ze sobą.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Kierownictwo właściwie rozdziela kompetencje i uprawnienia.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Projekty są zarządzane metodycznie z uwzględnieniem posiadanych zasobów.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

W przedsiębiorstwie wdrożone są standardy zarządzania na każdym szczeblu organizacji.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Kadra kierownicza szczebla jest przygotowana do realizacji celów przedsiębiorstwa.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Poszczególne komórki organizacyjne mają jasne miejsce w strukturze organizacyjnej

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Główna działalność przedsiębiorstwa jest jasno określona.

Artur Pleskot Grudzień 27th, 2016

Zobacz dla kogo pracowaliśmy